Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης

Τακτική συνεδρίαση (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κισάμου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και  ώρα 7 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισάμου για το έτος 2022.

2.Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κισάμου έτους 2022.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν . 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή το Σάββατο 16/10/2020  και ώρα 6 μ.μ. με τα παραπάνω θέματα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ