ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ Νομός Χανίων

Χανιά από την Αρχή: Το Όραμα με προτεραιότητα στην Καθημερινότητα και έμφαση στην Εξωστρέφεια

Μια ευρωπαϊκή πόλη 100.000 κατοίκων, υπό ομαλές συνθήκες, έχει ανάγκη κάθε μέρα 1.200tn ορυκτών καυσίμων, 32.000tn νερού και 250tn τροφίμων, μεταξύ πολλών άλλων στα οποία συνδράμουν ιδιώτες με τις επιχειρήσεις τους και η Δημοτική Αρχή, με κρατικό έλεγχο και εποπτεία. Μια καθημερινότητα που έχει ανάγκη να καταγράφεται με στοιχεία και αριθμούς και  να οδηγεί σε συμπεράσματα, για τις ανάγκες της κοινωνίας της επιχειρηματικότητας και των πολιτών, ενώ μέχρι τότε καταγράφονται τίτλοι και θέσεις.

Ι. Επιχειρησιακοί Μηχανισμοί του Δήμου, Πολιτικές και 10 Διαπιστώσεις.

i. Οι Αντιδήμαρχοι ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος και επικουρούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, ενώ οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στην διοικητική δομή του Δήμου, χωρίς αμοιβή, για την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων ενισχύοντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησής του. Ατυχώς η απουσία Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων δεν βοηθάει την επαφή της Δημοτικής Αρχής με τον παλμό των πολιτών.

ii. Οι Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ είναι Νομικά Πρόσωπα που συνιστούν ή συμμετέχουν οι Δήμοι με αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και ειδικότερα την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας ή την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων. Ατυχώς από την εξαιρετικά επιτυχημένη λειτουργία των ΔΕΔΙΣΑ, ΔΕΥΑΧ, ΚΥΔΩΝ, απουσιάζουν τα μετρήσιμα αποτελέσματα των στόχων τους.

iii. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ έχουν πρόσφατα θεσμοθετηθεί  σύμφωνα με τον Ν.4674/20 και μπορούν να παρέχουν διοικητική υποστήριξη στις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Υπηρεσία Δόμησης. Ατυχώς παρά την κατ’ επανάληψη εφαρμογή των δυνατοτήτων του νόμου από την Περιφέρεια Κρήτης δεν αξιοποιείται από τον Δήμο για την ανακούφιση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

iv. Οι Ενεργειακές Κοινότητες όπως ορίζεται στον Ν.4513/18 για την Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση και στον Ν.4843/21 για την συμμετοχή των ΟΤΑ, αποσκοπούν στην Ενεργειακή Δημοκρατία. Ατυχώς οι ρυθμοί του Δήμου είναι εξαιρετικά χαμηλοί πέρα από την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της σχετικής μελέτης από την Περιφέρεια.

v. Οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις είναι Νομικά Πρόσωπα με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, την δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και την λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης, επίσης την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. Ατυχώς ο Δήμος δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρονται και δεν προτρέπει ούτε συντονίζει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και εθελοντισμού πολιτών και επιχειρήσεων για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.

vi. Η Κοινωνική Ανάπτυξη ενισχύεται επίσης μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου ο οποίος Δήμος έχει  θεσμική υποχρέωση να υποστηρίζει προγράμματα για την παιδική προστασία, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, τις κοινωνικές πολιτικές στέγασης, τα σχολικά γεύματα. Ατυχώς απουσιάζει η ισχυρή διαμεσολάβηση του Δήμου με το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Άπορους (ΤΕΒΑ) με την φιλανθρωπική δράση της Εκκλησία και της Κοινωνίας των Πολιτών που ειδικά στα Χανιά διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο και αποζητούν τουλάχιστον την άρση των γραφειοκρατικών βαρών.

vii. Η Προσβασιμότητα για τις μεταφορές στο αστικό περιβάλλον θα διευκολυνθεί με την υλοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ στο κέντρο των Χανίων. Ατυχώς μέχρι τότε μαίνεται η ‘’σύγκρουση’’ πεζών και οχημάτων και ο Δήμος ασφυκτιά χωρίς νέα έργα υποδομής, χωρίς λύση για την διέλευση των λεωφορείων στην τουριστική ζώνη, με ανύπαρκτο χρονισμό υλοποίησης των έργων για την ελάχιστη όχληση.

viii. Η  Έξυπνη Εξειδίκευση και η Καινοτομία τόσο για τον Δήμο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθορίζουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου, την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, του φορετού internet και της τεχνητής νοημοσύνης. Ατυχώς δεν διαφαίνεται η πολιτική ή ο φορέας του Δήμου που θα καθοδηγήσει την προσπάθεια και θα επιταχύνει την πορεία προς τους στόχους.

ix. Η Κυκλική Οικονομία στην κατεύθυνση της πρόληψης εξάντλησης των πόρων για την βιώσιμη ανάπτυξη και ο περιορισμός του  Ανθρακικού Αποτυπώματος για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου μπορούν να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για την Πράσινη Μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία και την καταπολέμηση της Κλιματική Αλλαγής. Ατυχώς δεν καταγράφονται οι θαρραλέες πρωτοβουλίες στόχων και έργων του Δήμου, όπως για πράσινα σημεία ή ο σχεδιασμός για εκτεταμένο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες στην χρήση τους

x. Η Γραφειοκρατία καταδυναστεύει τις προσπάθειες της ίδιας της Δημοτικής Αρχής και υπονομεύει κάθε ικμάδα ιδιωτικής πρωτοβουλίας στις αδειοδοτήσεις. Ατυχώς απουσιάζει η ισχυρή δημοτική παρέμβαση και η ηγεσία για την παράκαμψή της.

ΙΙ. Το Όραμα να γίνουν τα Χανιά ένας Δήμος Αποτελεσματικός στην Διοίκηση με ισχυρή Κοινωνική Ανάπτυξη, Φιλικός στον Πολίτη και Βιώσιμος Περιβαλλοντικά.

Υπό αυτές τις συνθήκες αναζητούμε τις λύσεις ώστε οι δράσεις οι δομές και τα έργα υποδομών που σχεδιάστηκαν πριν από χρόνια να ολοκληρωθούν.

Υπό αυτές τις συνθήκες αναζητούμε τις λύσεις για να σχεδιαστούν και να ξεκινήσουν έργα στρατηγικής σημασίας όπως για παράδειγμα ο περιφερειακός της Αγ. Μαρίνης και σειρά κυκλικών κόμβων.

Υπό αυτές τις συνθήκες αναζητούμε τις λύσεις ώστε να προτείνουμε ως Εθελοντικός Φορέας Προβληματισμού το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία στο Δήμο Χανίων, με προτεραιότητα στην Καθημερινότητα και έμφαση στην Εξωστρέφεια, για να γίνει ο Δήμος Χανίων Αποτελεσματικός στην Διοίκηση με ισχυρή Κοινωνική Ανάπτυξη, Φιλικός στον Πολίτη και Βιώσιμος Περιβαλλοντικά.

Λένε για την Αυτοδιοίκηση ότι οι αποφάσεις της πρέπει να είναι Νόμιμες, Ηθικές και Δίκαιες, λένε επίσης για την Αυτοδιοίκηση ότι ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ‘’έξω από την κάθε αυλή’’, τέλος λένε ότι στην Αυτοδιοίκηση πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους.

Για τον Εθελοντικό Φορέα Προβληματισμού ‘’ΠοτίΖΩΝΤΑΣ στην πόλη των ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ’’

Λευτέρης Κοπάσης, ΗΜ MSc, Περιφερειακός Σύμβουλος, kopasisleft@gmail.com

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ