ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αυξημένη κίνηση, αλλά μειωμένες οι δαπάνες τουριστών στην Κρήτη

Αυξημένες, αλλά κάτω από το μέσο όρο είναι οι επισκέψεις τουριστών στην Κρήτη, σύμφωνα με έρευνα από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με βάση την έρευνα, στην Κρήτη καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως του 15 % ως προς τις αφίξεις, η οποία δεν αποτυπώνεται κατ’ αντιστοιχία ωστόσο και στις εισπράξεις.

Οι εισπράξεις φαίνονται αυξημένες μόνο κατά 1 %,  από 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3,13 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μέση δαπάνη από την άλλη πλευρά μειώθηκε 12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ.