ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αναδεικνύεται η Ιστορία και ο Πολιτισμός της Παλιάς Πόλης των Χανίων

Στα σκαριά βρίσκεται ένα έργο που στόχο έχει την ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Παλιάς Πόλης των Χανίων που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020. Ήδη ο διαγωνισμός του έργου «Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων», κατακυρώθηκε σε ανάδοχη εταιρεία.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν δύο νέες υπηρεσίες ανάδειξης των ιστορικών μνημείων της πόλης, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι υπηρεσίες είναι:

1. Διαδραστική εικονική περιήγηση (Interactive Virtual Tour) σε μνημεία της Παλιάς Πόλης των Χανίων. Πρόκειται για ένα σύστημα «περιβαλλοντικής» προβολής με διαδραστικό περιεχόμενο. Σε αυτό ο χρήστης – επισκέπτης θα μπορεί να ξεναγηθεί εικονικά, μέσω συστήματος βίντεο προβολέων (video projectors), που προβάλλουν ενιαίο οπτικό περιεχόμενο με οπτική έως και 270 μοιρών, σχετικό με τα μνημεία της πόλης. Η εγκατάσταση του συστήματος αυτού θα γίνει στο “Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου” (ΚΑΜ) Δήμου Χανίων.

2. Προβολή χαρτογράφηση (Projection Mapping), η οποία θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μνημείων – κτηρίων της Παλιάς Πόλης των Χανίων.

Οι τεχνολογίες προβολής χαρτογράφησης (Projection Mapping) αφορούν ένα ειδικό σύστημα, που μετατρέπει αντικείμενα (κτήρια, τοίχους, κατασκευές, κλπ.) σε οθόνες – επιφάνειες προβολής. Μέσω αυτής της τεχνολογίας θα γίνει ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (αρχιτεκτονικής, υλικών, κλπ.) κτηρίων – μνημείων της Παλιάς Πόλης των Χανίων, καθώς επίσης μέσω της προβολής θα δοθεί επιπλέον δυνατότητα ενσωμάτωσης πολιτιστικού περιεχομένου (π.χ. βίντεο, εικόνες, κλπ.), ενδυναμώνοντας την εικόνα του μνημείου καθώς και του περιεχομένου σε αυτό, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εμπειρία στον επισκέπτη. Η προβολή του συστήματος αυτού θα γίνεται στη δυτική πλευρά ενός Μνημείου της Παλιάς Πόλης των Χανίων, στο κτήριο του Παλιού Τελωνείυ “Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”.

Η υλοποίηση των παραπάνω περιλαμβάνεται στα εξής πακέτα εργασίας:

Πακέτο Εργασίας 1: Συλλογή υλικού και δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Πακέτο Εργασίας 2: Ανάπτυξη λογισμικού διαδραστικής εικονικής περιήγησης (Interactive Virtual Tour).

Πακέτο Εργασίας 3: Προμήθεια συστήματος διαδραστικής εικονικής περιήγησης (Interactive Virtual Tour).

Πακέτο Εργασίας 4: Προμήθεια συστήματος ανάδειξης μνημείων, μέσω της τεχνολογίας προβολής χαρτογράφησης (Projection Mapping).

Πακέτο Εργασίας 5: Εκπαίδευση, πιλοτική λειτουργία, εγγύηση, συντήρηση.

Πακέτο Εργασίας 6: Προβολή – δημοσιότητα.

Με το εν λόγω έργο, χάρη στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, αναμένεται ποιοτική και ποσοτική αύξηση της προβολής του πολιτιστικού πλούτου της Παλιάς Πόλης των Χανίων προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και κατ’ επέκταση της τοπικής μας οικονομίας.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α) του Δήμου Χανίων έχει προϋπολογισμό 132.890,80 ευρώ με Φ.Π.Α. και διάρκεια 16 μήνες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ