ΑΓΡΟΤΙΚΑ Δήμος Κισάμου

Α.Σ. Γραμπούσας: Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμόν 8

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμόν 8 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Δ.iv.3 «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (Αντλία Φίλτρου)» του εγκεκριμένου τριετούς (2018-2021) προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ.

Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα:

Αποτελέσματα Πρόσκλησης 8

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ