Δήμος Πλατανιά

Υπογραφή Σύμβασης για Αντιπλημμυρικά έργα στην Τ.Κ. Αλικιανού -Φουρνέ

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι την  Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού, πραγματοποιήθηκε η Υπογραφή Σύμβασης για το εργο ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ – ΦΟΥΡΝΕ», προϋπολογισμού μελέτης 790.000,00€ Ευρώ (με ΦΠΑ), μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και  του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας  ΙΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ.

Το έργο αφορά  τις αντιπλημμυρικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στις Τ.Κ. Αλικιανού και Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων   και ειδικότερα,

-Στην Τ.Κ. Αλικιανού: από το κτίριο Ησυχάκη μέχρι τον ποταμό Κερίτη. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την κατασκευή αγωγού ομβρίων, μήκους 915μ, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια και εσχάρες υδροσυλλογής για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων.

-Στην Τ.Κ. Φουρνέ: επί της επαρχιακής οδού, εντός οικισμού Φουρνέ Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την κατασκευή αγωγού ομβρίων, μήκους 220μ, καθώς και τα απαιτούμενα φρεάτια και εσχάρες υδροσυλλογής για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων. Παράλληλα θα αποκατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης σε μήκος 250μ.

 

Το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στο τακτικό Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2019.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ