Νομός Χανίων

Xανιά: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ

Σε κλίμα συνεργασίας συνήλθε την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ που εκλέχθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Τσουπάκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Ηλιάκης Νικόλαος

Διευθύνων Σύμβουλος: Κουτράκης Ιωάννης

Μέλη: Αλόγλου Αναστάσιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Δερελής Γεώργιος, Λαδάκης Εμμανουήλ, Μακράκη – Χαριτάκη Χρυσάνθη, Μαλακωνάκης Ιωάννης, Μαρμαριτσάκης Νικήτας, Τσαπάκος Γεώργιος