Νομός Χανίων

Xανιά: Δια ζώσης ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Χανίων, Κυδωνίας 29 στις 9-1-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ως έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύουν σήμερα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Αναστάσιος ΑλόγλουΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ