ΚΡΗΤΗ

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Τι βαθμό παίρνει η κάθε περιφέρεια – Σε ποια θέση βρίσκεται η Κρήτη

Σημαντικό αριθμό προκλήσεων, όσον αφορά την επίτευξη όλων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως εγκρίθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015 στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ, αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες της χώρας.

Οι μεγάλες προκλήσεις αφορούν κυρίως τους στόχους για μηδενική φτώχεια, αναπτυγμένη βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, λιγότερες ανισότητες, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.

Από το σύνολο των περιφερειών, η Θεσσαλία πρωτοστατεί στον απαραίτητο μετασχηματισμό για την επίτευξη των στόχων, ενώ η Αττική είναι εκείνη που υπολείπεται. Τα παραπάνω προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποίησαν το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDSN Greece), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών, με την υποστήριξη της Data Consultants, για την πρώτη καταγραφή της προόδου επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε περιφερειακό επίπεδο.

Στόχος της μελέτης είναι να βοηθήσει στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων πολιτικής, αλλά και στον εντοπισμό μεγάλων ελλείψεων δεδομένων στο πλαίσιο των ΣΒΑ σε «υποεθνικό επίπεδο» (NUTS2). Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας είναι η καθηγήτρια στο ΟΠΑ, Φοίβη Κουντούρη.

Συμπεράσματα

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η μόνη ελληνική περιφέρεια που έχει ήδη εκπληρώσει τις απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα έως το 2030 κατά περισσότερο από 50%. Οι περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, καθώς και Δυτικής Μακεδονίας, φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες.

Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο για να ξεπεράσουν σημαντικές προκλήσεις για την επίτευξη των ΣΒΑ έως το 2030, δεδομένου ότι πάνω από το 60% του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στις περιοχές αυτές (Eurostat, 2022)», αναφέρεται στην έκθεση.

Επιδόσεις

Η κατάταξη των ελληνικών περιφερειών με βάση την επίδοσή τους διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Θεσσαλία (EL61) 51,65
 2. Ιόνια Νησιά (EL62) 49,60
 3. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (EL51) 47,37
 4. Δυτική Μακεδονία (EL53) 46,72
 5. Ήπειρος (EL54) 46,24
 6. Πελοπόννησος (EL65) 43,96
 7. Βόρειο Αιγαίο (EL41) 43,02
 8. Στερεά Ελλάδα (EL64) 42,55
 9. Δυτική Ελλάδα (EL63) 41,00
 10. Κεντρική Μακεδονία (EL52) 40,29
 11. Κρήτη (EL43) 40,04
 12. Νότιο Αιγαίο (EL42) 39,08
 13. Αττική (EL30) 36,82

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Πιο αναλυτικά, καμία περιφέρεια δεν έχει επιτύχει τους ΣΒΑ 1: Μηδενική φτώχεια, 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, 10: Λιγότερες ανισότητες, 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί. Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα των περιφερειών αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στους συγκεκριμένους ΣΒΑ.

Από την άλλη μεριά, καλύτερη επίδοση παρατηρείται συνολικά στους ΣΒΑ 3: Καλή υγεία και ευ ζην, 5: Ισότητα των φύλων, 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση, 13: Δράση για το κλίμα και 15: Ζωή στη στεριά.

Όσον αφορά τους ΣΒΑ 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και 17: Συνεργασία για τους Στόχους, δεν υπήρχαν κατάλληλα στοιχεία διαθέσιμα, ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι ΣΒΑ δεν λήφθηκαν υπόψη στη συνολική αξιολόγηση.

Επίτευξη στόχων

✱ Η Περιφέρεια Ιονίων έχει ήδη επιτύχει τον ΣΒΑ 14: Ζωή στο νερό.

✱ Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει επιτύχει τον ΣΒΑ 13: Δράση για το κλίμα.

✱ Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη επιτύχει τον ΣΒΑ 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση.

✱ Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη επιτύχει τους ΣΒΑ 3: Καλή υγεία και ευ ζην και 15: Ζωή στη στεριά.

✱ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ήδη επιτύχει τον ΣΒΑ 14: Ζωή στο νερό.

✱ Η Περιφέρεια Αττικής έχει επιτύχει τον ΣΒΑ 5: Ισότητα των φύλων.

«Η τρέχουσα έκθεση αποτελεί ένα στιγμιότυπο για την κατάσταση που βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες ως προς τους ΣΒΑ, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα δεδομένα για το 2022. Ωστόσο, η παρακολούθηση της τάσης είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση της προόδου και των δεσμεύσεων για τους στόχους.

Σκοπός της ερευνητικής ομάδας είναι να επικαιροποιεί τα αποτελέσματα της έκθεσης σε συστηματική βάση, προσπαθώντας παράλληλα να την ενδυναμώσει με νέα χαρακτηριστικά και δείκτες», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο της η κα Κουντούρη.

 

Πηγή: neakriti.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ