ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίες παραβάσεις: Ψηφιακές κλήσεις και… ό,τι γράφει δεν ξεγράφει

Πρόκειται για απόφαση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, μέσω της οποίας τα πρόστιμα δύναται να επιβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μάλιστα, η εφαρμογή θα μπορεί να αντλεί αυτόματα από τα μητρώα τα απαραίτητα στοιχεία του παραβάτη σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι παρών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση παράνομης στάθμευσης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ΑΦΜ του, τα στοιχεία κατόχου του οχήματος, τα στοιχεία της άδειας οδήγησης, τους πόντους που μπορεί να έχει συγκεντρώσει στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (το γνωστό point system), τους τεχνικούς ελέγχους του οχήματος, κ.λπ.

Ο παραβάτης θα ενημερώνεται μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό του για την κλήση, ενώ ταυτόχρονα η βεβαίωση παράβασης θα αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική θυρίδα του που τηρείται μέσω του gov.gr, και θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει το πρόστιμο και ηλεκτρονικά.

Όπως προκύπτει από την ΚΥΑ, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία θα είναι προσβάσιμη αποκλειστικά από το αρμόδιο για τη βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων αστυνομικό προσωπικό, μετά από εξουσιοδότηση του διοικητή της Υπηρεσίας, θα καταχωρίζονται οι παραβάσεις που προβλέπονται στον ΚΟΚ και στην περί αυτοκινήτων νομοθεσία.

Κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης, ο αστυνομικός θα εισέρχεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας ως διαπιστευτήρια τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος «Police on Line». Θα συμπληρώνει τα απαιτούμενα πεδία που θα αντλούνται απευθείας από φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εύρεση και η καταχώριση των στοιχείων επικοινωνίας του παραβάτη και των στοιχείων διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση κατοικίας θα διενεργούνται αυτόματα από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕμεΠ). Σε περίπτωση που δεν εξακριβωθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του παραβάτη ή αυτός δεν είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παύει η διαδικασία της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράβασης και υποχρεωτικά θα ακολουθείται η διαδικασία της χειρόγραφης βεβαίωσης.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ