ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τους ιδιοκτήτες 20.000 αδήλωτων ακινήτων Airbnb αναζητεί η ΑΑΔΕ

Τη συνδρομή και συνεργασία των ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων, και συγκεκριμένα της Airbnb, θα ζητήσει τις αμέσως προσεχείς ημέρες η διοίκηση της ΑΑΔΕ προκειμένου να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των 20.000 ακινήτων που δεν δηλώθηκαν ως όφειλαν στη σχετική πλατφόρμα της Αρχής, ώστε να λάβουν τον απαιτούμενο πλέον αριθμό μητρώου ακινήτου (ΑΜΑ). Ο αριθμός αυτός αναγράφεται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω των οποίων διατίθενται τα ακίνητα. Ταυτόχρονα, μέσα τις επόμενες ημέρες θα αναζητηθούν τα ακίνητα χωρίς ΑΜΑ και στις υπόλοιπες δημοφιλείς πλατφόρμες (Booking.com, ΗomeΑway κ.λπ.).

Προκειμένου να εντοπίσει τους παραβάτες, η ΑΑΔΕ αξιοποίησε τη δυνατότητα που έχει αποκτήσει να εμπλουτίζει τη βάση δεδομένων της μέσω της τεχνικής αυτόματης συγκέντρωσης δεδομένων από το Διαδίκτυο (web scraping). Η εν λόγω τεχνική θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική για τη συγκέντρωση πληροφοριών για τιμές, τζίρο και δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι φορολογικές διοικήσεις τη χρησιμοποιούν και τροφοδοτούν με περισσότερα δεδομένα τους αλγόριθμους ανάλυσης ρίσκου που διαθέτουν, για να επιλέξουν υποθέσεις ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικοί της ΑΑΔΕ έφτιαξαν λογισμικό ρομπότ που κατάφερε να χαρτογραφήσει την ανατομία των ιστοσελίδων Airbnb / Homeaway / Booking. Τα «ρομπότ» αυτά κατάφεραν να σκανάρουν τις ελληνικές καταχωρήσεις ακινήτων στην Airbnb και να απομονώσουν τα δεδομένα που ενδιέφεραν την ΑΑΔΕ. Σημειωτέον ότι η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η ΑΑΔΕ συγκέντρωσε μόνο τα δεδομένα που την ενδιέφεραν και σκάναρε τις σχετικές πλατφόρμες με προσεκτικό ρυθμό και σε ώρες με χαμηλή κίνηση, ώστε να μην προκληθούν καθυστερήσεις.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία από τον αριθμό των ενεργών αγγελιών ακινήτων που είναι καταχωρημένες στην Airbnb και υπολογίζονται σε περίπου 80.000, είναι προφανές ότι ένα στα τέσσερα ακίνητα ουδέποτε δηλώθηκαν στην ΑΑΔΕ, καταδεικνύοντας παράλληλα και το εκτεταμένο εύρος της φοροδιαφυγής. Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα που αποκτώνται μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων φορολογούνται και αυτά ως εισοδήματα από εκμετάλλευση ακινήτων. Δηλαδή, επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος, συντελεστής 35% για τα έσοδα που κυμαίνονται από 12.001 ευρώ μέχρι και 35.000 ευρώ και συντελεστής 45% για τα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 35.000 ευρώ ετησίως.

Βάσει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, εφόσον διασταυρωθούν τα στοιχεία και εξακριβωθούν οι υπόχρεοι/ιδιοκτήτες, θα κληθούν να πληρώσουν τουλάχιστον 5.000 ευρώ έκαστος. Μάλιστα, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το πρόστιμο θα είναι 10.000 ευρώ και 20.000 ευρώ για κάθε μετέπειτα υποτροπή. Ως παραβάσεις νοούνται, μεταξύ άλλων, η παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και η μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής. Σημειωτέον ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ισχύουν για βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2018 και μετά.

Στο επόμενο διάστημα, η ΑΑΔΕ θα έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία πληρωμών μέσω εμβασμάτων, καρτών κ.λπ. από πλατφόρμες για πελάτες τους με ελληνικό ΑΦΜ. Στη συνέχεια, τα εμβάσματα αυτά θα διασταυρωθούν με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Οσοι εντοπιστούν να έχουν κρύψει εισοδήματα, θα κληθούν να πληρώσουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ