ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Κέντρο Αστικού Τύπου Χανίων: Ένα ακόμη σημαντικό έργο από το ΕΣΠΑ

Δύο νέες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) και το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στεγάζονται τα τελευταία τρία χρόνια στο Παλιό Νοσοκομείο Χανίων.

Πρόκειται για έναν χώρο που είχε συνδεθεί στη μνήμη των Χανιωτών με την παροχή υπηρεσιών υγείας, στο χώρο του παλιού νοσοκομείου,που μετά τη μεταφορά του στο καινούριο είχε εγκαταλειφθεί. Η δομή καλύπτει ένα μεγάλο κενό στη φροντίδα των πολιτών στο κέντρο των Χανίων και όχι μόνο.

Το έργο «Κατασκευή και Εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Χανίων» εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» του ΕΣΠΑ – Ε.Π. «Κρήτη» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο που υλοποιήθηκε και εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2018, αφορούσε:

Υποέργο 1: Ανέγερση ενός νέου κτιρίου για τη στέγαση του αστικού τύπου κέντρου υγείας του Δήμου Χανίων, στην θέση του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και συγκεκριμένα στο δυτικό μέρος του διαθέσιμου οικοδομικού τετραγώνου. Το κτίριο αποτελείται από δύο επίπεδα. Οι βασικές λειτουργίες θα συγκεντρώνονται στο επίπεδο β με συνολικό εμβαδόν λειτουργικών χώρων 631,11 τ.μ. και οι αποθηκευτικοί χώροι και οι χώροι μηχανολογικού εξοπλισμού στο επίπεδο α. Το κτίριο καλύπτει τα 674,86 τ.μ. με μέγιστο ύψος 7,50 μέτρα. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου προβλέπονται εκτός από τους απαραίτητους χώρους κίνησης και στάθμευσης ασθενοφόρων οχημάτων, υπαίθριος χώρος στάθμευσης επισκεπτών, είσοδος και έξοδος οχημάτων, είσοδος και έξοδος πεζών, χώροι κίνησης και στάσης πεζών και χώρος πρασίνου, καθώς και ο χώρος υποσταθμού της ΔΕΗ.

Υποέργο 2: Προμήθεια – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία –  εκπαίδευση και παράδοση προς χρήση του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (ιατρικός εξοπλισμός και επίπλωση), που ήταν απαραίτητος για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας αστικού τύπου στον Δήμο Χανίων. Ο εν λόγω εξοπλισμός ήταν απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος, απολύτως σύμφωνος με τους σχετικούς κανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παραδοθεί έτοιμος προς χρήση.

Ο προϋπολογισμός του ανήλθε σε 1.642.443,61 ευρώ

Η δομή σχεδιάστηκε και προχώρησε επί δημαρχείας του αείμνηστου δημάρχου Μανώλη Σκουλάκη, γι αυτό και φέρει το όνομά του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ