ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Tιμές και ενοίκια γεωργικής γης σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ένας αγρότης είτε κατέχει τη γη που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς ή/και νοικιάζει γεωργική γη και πληρώνει ένα ποσό ετησίως στον ιδιοκτήτη γης. Αυτές οι τιμές και τα ενοίκια ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ και μεταξύ περιοχών για ένα ευρύ φάσμα λόγων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εθνικούς παράγοντες (όπως νόμοι), περιφερειακούς παράγοντες (π.χ. κλίμα και εγγύτητα σε δίκτυα) και τοπικούς παράγοντες παραγωγικότητας (όπως η ποιότητα του εδάφους, κλίση ή αποχέτευση).

Οι δυνάμεις της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής των κανόνων ξένης ιδιοκτησίας, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την τιμή της γεωργικής γης.

Το 2022, η μέση τιμή 1 εκταρίου καλλιεργήσιμης γης στην ΕΕ ήταν 10.578 ευρώ. Αυτή η μέση τιμή ήταν 45 φορές μεγαλύτερη από τη μέση ετήσια τιμή ενοικίασης των 233 ευρώ ανά εκτάριο.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Οι τιμές καλλιεργήσιμης γης φθηνότερες στην Κροατία 

Μεταξύ των 21 χωρών της ΕΕ για τις οποίες είναι διαθέσιμο το 2022, η τιμή 1 εκταρίου καλλιεργήσιμης γης κυμαινόταν από το χαμηλό των 3.700 ευρώ κατά μέσο όρο στην Κροατία έως 233.230 ευρώ κατά μέσο όρο στη Μάλτα. Τα στοιχεία για τη Μάλτα αντικατοπτρίζουν την περιορισμένη διαθεσιμότητα γεωργικής γης και την πίεση για εναλλακτικές χρήσεις, με αποτέλεσμα οι τιμές να είναι υψηλότερες από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη.

agricultural land average

 

Υπήρχαν τρεις χώρες της ΕΕ στις οποίες υπήρχαν ιδιαίτερα έντονες περιφερειακές διακυμάνσεις στις τιμές της γης για 1 εκτάριο καλλιεργήσιμης γης. Στην Ολλανδία, οι τιμές κυμαίνονταν από 66.051 € στη Φρίσλαντ έως 150.644 € στη Φλέβολαντ, με τον εθνικό μέσο όρο να είναι 85.431 € ανά εκτάριο.

Στην Ελλάδα, οι τιμές κυμαίνονταν από 6.290 € στη Δυτική Ελλάδα έως 84.820 € στην Αττική, με τον εθνικό μέσο όρο να είναι 13.571 € ανά εκτάριο 
Στην Ισπανία, οι τιμές κυμαίνονταν από 4 906 € στην Εξτρεμαδούρα έως 83.299 € στις Κανάρια, με τον εθνικό μέσο όρο να είναι 10.263 € ανά εκτάριο.
Οι φθηνότερες περιοχές στις οποίες αγοράστηκε 1 εκτάριο καλλιεργήσιμης γης το 2022 ήταν η Övre Norrland (2.041 € κατά μέσο όρο) και η Mellersta Norrland (2.437 €) στη Σουηδία.
Η καλλιεργήσιμη γη είναι ακριβότερη από τα μόνιμα λιβάδια σχεδόν παντού στην ΕΕ 
Η μέση τιμή 1 εκταρίου καλλιεργήσιμης γης στην ΕΕ ήταν περίπου 2.200 € υψηλότερη από τη μέση τιμή 1 εκταρίου μόνιμων λιβαδιών το 2022 (στα €8.393). Η καλλιεργήσιμη γη ήταν ακριβότερη από τα μόνιμα λιβάδια σε όλες σχεδόν τις χώρες και περιοχές, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Comunidad de Madrid.
Τα μόνιμα λιβάδια ήταν φθηνότερα στη Βουλγαρία με 1.887 ευρώ ανά εκτάριο το 2022, σχεδόν τέσσερις φορές λιγότερο από το ισοδύναμο κόστος 1 εκταρίου καλλιεργήσιμης γης (7.303 ευρώ). Η διαφορά μεταξύ της τιμής των μόνιμων λιβαδιών και της αρόσιμης γης ήταν μεγαλύτερη ως προς την αναλογία στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου στην Ελλάδα (περίπου μια εικοσαπλάσια διαφορά μεταξύ 1.757 € ανά εκτάριο μόνιμων λιβαδιών και 36.435 € ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης). Σε όρους απόλυτης αξίας, ήταν το μεγαλύτερο στην Αττική (84.820 € ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης και 25.000 € ανά εκτάριο μόνιμων λιβαδιών· 59.820 € ανά εκτάριο διαφορά).
Τα αγροτικά ενοίκια φθηνότερα στη Σλοβακία 
Όπως και με τις τιμές της γεωργικής γης, υπήρχαν επίσης σημαντικές διακυμάνσεις στα ενοίκια γης μεταξύ χωρών και περιοχών. Εντός της ΕΕ, η μέση τιμή ενοικίασης αρόσιμης γης ή/και μόνιμων βοσκοτόπων ήταν 199 € ανά εκτάριο, κυμαινόμενη από 57 € ανά εκτάριο κατά μέσο όρο στη Σλοβακία έως 843 € ανά εκτάριο κατά μέσο όρο στις Κάτω Χώρες.
agricultural land rental prices

 

Μεταξύ των περιοχών της ΕΕ, η ενοικίαση 1 εκταρίου γεωργικής γης ήταν πιο ακριβή το 2022 στην ολλανδική περιφέρεια Flevoland (1.764 € ανά εκτάριο), ακολουθούμενη από τις Κανάρια στην Ισπανία (1.136 € ανά εκτάριο) και την Αττική στην Ελλάδα (1.048 €). ανά εκτάριο).

Αντίθετα, οι τιμές ενοικίασης ήταν χαμηλότερες στο Mellersta Norrland και στο Övre Norrland (και οι δύο 24 ευρώ ανά εκτάριο) στη Σουηδία, ακολουθούμενες από το Stredné Slovensko και το Východné Slovensko (και τα δύο 39 ευρώ) στη Σλοβακία. Τα μόνιμα λιβάδια είναι η κύρια χρήση γεωργικής γης σε αυτές τις περιοχές.
Μεταξύ των χωρών της ΕΕ που ανέφεραν συγκεκριμένες τιμές ενοικίασης για αρόσιμη γη και για μόνιμους βοσκότοπους, η ενοικίαση μόνιμων λιβαδιών ήταν σχεδόν πάντα φθηνότερη από την ενοικίαση καλλιεργήσιμης γης. Το ενοίκιο για 1 εκτάριο μόνιμων λιβαδιών το 2022 κυμάνθηκε από το χαμηλό των 32 € κατά μέσο όρο στη Σλοβακία έως τα 354 € κατά μέσο όρο στην Ιρλανδία, με τις αντίστοιχες τιμές ενοικίασης για καλλιεργήσιμη γη να είναι 77 € και 510 € ανά εκτάριο κατά μέσο όρο.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ