Δήμος Κισάμου Δήμος Πλατανιά Νομός Χανίων

Τα πόθεν έσχες των δημάρχων του Νομού Χανίων

Η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του N. 3213/2003 δημοσιεύει τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2019 (χρήση 2018) των ελεγχόμενων από αυτήν προσώπων των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων.

Η δημοσίευση των δηλώσεων έγινε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00. Το πλήθος των προς δημοσίευση δηλώσεων είναι συνολικά χίλιες εβδομήντα δύο (1.072) και ο έλεγχός τους είναι σε εξέλιξη.

Τα πόθεν έσχες των δημάρχων του Νομού Χανίων: