Νομός Χανίων

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Αποτελεί υπόδειγμα αντιμετώπισης της κρίσης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει έμπρακτα αποδείξει ότι βρίσκεται στο πλευρό των πελατών της σε κάθε κρίση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σφοδρής οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας δε διέκοψε ποτέ τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Για την προστασία όμως των πελατών της, προσαρμόστηκε τάχιστα στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν εφαρμόζοντας κριτήρια που εστιάζουν στην δυναμική και βιωσιμότητα των δανειοληπτών. Με τον ίδιο τρόπο η Τράπεζα θα στηρίξει όλους τους πελάτες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, που πλήττονται από την πρωτοφανή αυτή υγειονομική κρίση, αξιολογώντας όλα τα αιτήματα των πελατών της, που έχουν πληγεί άμεσα ή έμμεσα, με στόχο να είναι δυνατοί την επόμενη ημέρα.

Μέτρα ανακούφισης δανειοληπτών

Προωθεί μέτρα ελάφρυνσης των δανειοληπτών φυσικών και νομικών προσώπων που περιλαμβάνουν μετάθεση δανειακών υποχρεώσεων από 3-9 μήνες. Τα στελέχη της Τράπεζας μας βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τους πελάτες μας και ενημερώνουν για τις δυνατότητες διευκόλυνσης τους.

Συμμετέχει στη δράση που αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με την μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών τους υποχρεώσεων τους για περίοδο 5 μηνών. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης υποβάλλουν αίτηση για το χρονικό διάστημα από 01/04/2020 έως 31/08/2020, μέσω της πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) στο site: www.ependyseis.gr. Σημαντική παρατήρηση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι της επιδότησης τόκων είναι οι δανειολήπτες που εμφάνιζαν ενήμερα δάνεια είτε στις 31/12/2019 είτε στις 29/02/2020 όπως επίσης δεσμεύονται για τη διατήρηση την 31/12/2020 τουλάχιστον ίδιου αριθμού εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020, βάση των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Χαμηλότοκα Δάνεια σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δίνει έμφαση στη συνέχιση και διατήρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς θεωρεί ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας.

Μαζί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Ε.Α.Τ.), προωθεί την δανειοδότηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση, με άτοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης για τα δύο πρώτα έτη και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους στη συνέχεια (40% επιδότηση επιτοκίου).

Την δεδομένη χρονική περίοδο η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις επιχειρήσεων για χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19 της Ε.Α.Τ. σε ποσοστό 80%.

Τα δάνεια αυτά παρέχονται σε επιχειρήσεις με αποδεκτή πιστοληπτική αξιολόγηση από την Τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο, χαμηλές εξασφαλίσεις και μειωμένο διαχειριστικό κόστος. Το ποσό της προμήθειας εγγύησης επιχορηγείται μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Τα στελέχη των καταστημάτων και της Διοίκησης είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την καλύτερη ενημέρωση τους, με την μέγιστη δυνατή ευελιξία που χαρακτηρίζει την Τράπεζα μας.

της Αμαλίας Καγιά,

Διευθύντριας Πίστης