Δήμος Κισάμου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου (τα θέματα)

Συνεδριάζει την Τρίτη 20 Oκτωβρίου και ώρα  5 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. (Αίτημα Δημοτικού Συμβούλου κ. Σταθάκη Θεοδώρου).

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.(Απόφαση 168/20 Ο.Ε.)

3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 169/20 Ο.Ε.).

4. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα LIFE 2020 της Ε.Ε. έργου με τίτλο: “Μείωση των εκπομπών CO2 μέσω καινοτόμου ανάκτησης αστικών λυμάτων για την καταπολέμηση της ξηρασίας και της απερήμωσης του εδάφους”.

5. Ανάκληση της υπ.αρ.249/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Πράξη “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΚΙΣΑΜΟΥ”.

6. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης δύο (2) γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας ΟΑΚ Α.Ε. στο χώρο εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κόλπου Κισάμου.

7. Απόφαση για συμμετοχή του Δήμου ως Τακτικό μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη –ΔΕΠΑΝ.

8. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής των ιδιοκτητών ακινήτων με την επωνυμία “ΛΕΠΤΟΣ ESTEIG” για καταπάτηση δημοσίου αγροτικού δρόμου στη περιοχή Τράχηλας Γραμπούσας.

9. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής Μπερτάκη Γεωργίου για καταπάτηση δημοσίου δρόμου – μονοπατιού στην περιοχή Έλος.

10. Έγκριση απόφασης Ε.Π.Ζ. – Αδεια εισόδου – εξόδου σε επιχείρηση Τσαλαπάκη Αντωνίου & Αικατερίνης στα Φαλάσαρνα.

11. Έγκριση απόφασης Ε.Π.Ζ.-Διευκρίνιση γραμμής ορίου Οικισμού Καλυβιανής.

12. Έγκριση 2ου Α.Π. έργου: “Αναβάθμιση διαμόρφωση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων παιδικών χαρών Δήμου Κισάμου” (Μείωση 2.662,11 Ευρώ έναντι της αρχικής σύμβασης).

13. Συζήτηση για προβλήματα αποχέτευσης Κ. Πλατάνου (Αίτημα Δημ. Συμβούλου κ. Φραγκιουδάκη Γεωργίου).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Κισάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού,