Δήμος Κισάμου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισάμου

Tακτική  συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 17  Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα του ΔΣ του Δήμου Κισσάμου είναι τα ακόλουθα:

  1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2021. Απόφαση 107/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Απαλλαγή τελών σύνδεσης κτηρίων Λιμένα Καβονησίου με το δίκτυο του Βιολογικού Καθαρισμού. Απόφαση 102/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Εγκριση επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δ για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα <ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>, ποσού 868.000,00 Ευρώ, <Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κισσάμου>. Απόφαση 87/2021 Οικονομικής Επιτροπής.
  4. Εκλογή υδρονομέων έτους 2021.
  5. Καθορισμός αριθμού ασκούμενων σπουδαστών στο Δ.Κισσάμου..
  6. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.
  7. Εγκριση δικαιωμάτων διέλευσης WIND ELLAS AEBE.
  8. Διόρθωση μηκοτομών στα Ο.Τ. 295 & 320 Σχεδίου Πόλεως Κισσάμου.
  9. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.