Δήμος Κισάμου

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13  Νοεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα της Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Μερική διόρθωση της υπ. αρ. 183/2019 απόφασης Δ.Σ. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019.
 2. Μερική διόρθωση της υπ. αρ.1 85/2019 απόφασης Δ.Σ.Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019.
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019.Εισήγηση Οικ. Επιτροπής.
 4. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ Δήμου και Τ.Π.& Δανείων για την υλοποίηση του ενταγμένου έργου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών και αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων διανομής πόσιμου νερού Δήμου Κισάμου”.
 5. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών.
 6. Παράταση εκτέλεσης έργου “Αποκατάσταση ρέματος Πυργιανού ποταμού”.
 7. Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημ. Συμβουλίου.
 8. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Πρόγραμμα “Το νησί που μαθαίνει”.
 9. Προσθήκη προσωνυμίας στο ΕΠΑΛ Κισάμου.
 10. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για έκτακτες ανάγκες.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.