Δήμος Κισάμου

Την Πέμπτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα της Κοινότητας Δραπανιά, το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάκληση των υπ. αρ. 196 & 230/2019 αποφάσεων Δ.Σ. Ορισμός μελών Διοίκησης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 2. Ανάκληση των υπ. αρ. 197 & 231/2019 αποφάσεων Δ.Σ. Ορισμός μελών Διοίκησης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 3. Εγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.
 4. Εγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2019.
 5. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικά έξοδα.
 6. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου στον Εμπορικό Σύλλογο για διεξαγωγή σεμιναρίου.
 7. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για διόρθωση συμβολαίου  διατηρητέου κτιρίου με την επωνυμία <Οικία Ξαγοράρη>.
 8. Εγκριση της υπ.αρ.5/2020 απόφασης Μονομετοχικής Α.Ε. <Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου>.
 9. Εγκριση άδειας εισόδου-εξόδου για δραστηριότητα καντίνας στη θέση <ΜΠΟΥΡΟΥΝΙ-ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΥ> Κοιν. Πλατάνου.
 10. Κατεδάφιση κλειστού γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κισάμου.
 11. Συζήτηση κοινής πρότασης φορέα διαχείρισης Ε.Δ.Σ. & Δήμων Κισάμου, Καντάνου-Σελίνου, για την διαχείριση περιοχής Λαφονησίου.
 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου <Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων Οικισμού Μουρί Τ.Κ. Βουλγάρω>.
 13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου <Προσωρινή πρόσβαση για απεγκλωβισμό κατοίκων Οικισμού Σινενιανών Τ.Κ.Σηρικαρίου>.