ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 3,81% η απόδοση των ετήσιων εντόκων του Ελληνικού Δημοσίου

Στο 3,81% διαμορφώθηκε η απόδοση των ετησίων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στη δημοπρασία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.553 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,48 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ.

Η περίοδος των εγγραφών λήγει σήμερα, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη δημοπρασία το επιτόκιο των ετήσιων εντόκων είχε διαμορφωθεί στο 3,84%.

 

Πηγή: neakriti.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ