ΚΡΗΤΗ

Πυροσβεστικό Σώμα: Η Διοίκηση Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση των τακτικών Κρίσεων, η Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Σάμο, έχει ως εξής:

  • Συντονιστής Επιχειρήσεων Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Θεοφιλόπουλος του Σταματίου.
  • Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Γεώργιος Τσικαλάς του Ιωάννη.
  • Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Αιγαίου, Αρχιπύραρχος Παναγιώτης Κυπριωτέλλης του Μιχαήλ.
  • Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου, Αρχιπύραρχος Γεώργιος Βλόντζος του Βασιλείου, (από 13/2/2023).ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ