ΑΓΡΟΤΙΚΑ Δήμος Κισάμου

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Γραμβούσας για Δράσεις Υπηρεσιών και Παγίων

Η Οργάνωση Ελαιοκομικού Φορέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γραμβούσας έχοντας εγκριθεί ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών, έχει αναλάβει την υλοποίηση διετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021-2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.861/86916/04.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος προσκλήσεων: 08/11/2021

Ημερομηνία λήξης ισχύος προσκλήσεων: 28/11/2021

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε από τις επισυναπτόμενες αρχεία-προσκλήσεις.

Οι κωδικοί των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_01» είναι οι κάτωθι :

*Β.ii.1 Εναλλακτική διαχείριση ελαιοκλαδεμάτων.

*Β.ii.2 Προστασία από τη διάβρωση και την ερημοποίηση.

*Β.iv.1 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.1.

*Γ.iii.1 Επιδεικτική χρήση σύγχρονων πρακτικών συγκομιδής.

*Γ.iii.2 Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.

*Ε.i.1 Σχεδιασμός ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων ISO 22005: 2007 στην συγκομιδή, παραγωγή, τυποποίηση και αποθήκευση ελαιολάδου.

*Ε.ii.1 Σχεδιασμός Συστήματος Πιστοποίησης Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO22000:2018.

*Ε.iii.1 Σχεδιασμός συστήματος για την παρακολούθηση της τήρησης των προτύπων γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του ελαιολάδου που διατίθενται στην αγορά(Προμήθεια αναλύσεων ελαιολάδου τελικού προϊόντος και δειγματοληψία καρπών πριν την συγκομιδή).

Ο κωδικός της δράσης του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_02» είναι ο κάτωθι :

*Δ.iv.1 Προμήθεια εξοπλισμού (σύστημα μάλαξης) για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής, στο ελαιοτριβείο.

Οι κωδικοί των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_03» είναι οι κάτωθι:

*Δράση Δ.iv.5 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΟ).

*Δράση Δ.iv.6 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ).

*Δράση Δ.iv.7 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ).

*Δράση Δ.iv.8 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΗΣΤΗΡΑΣ).

*Δράση Δ.iv.9 Προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (DECANTER).

Ο κωδικός της δράσης του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_04» είναι ο κάτωθι:

*Δ.iv.2 Προμήθεια εξοπλισμού (ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΠΟΜΠΑ) για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο.

Ο κωδικός της δράσης του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_05» είναι ο κάτωθι:

*Β.iv.1Προμήθεια εξοπλισμού για την Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2.1 & 2.2.

Ο κωδικός της δράσης του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_06» είναι ο κάτωθι:

*ΣΤ.ii.1 Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται.

Ο κωδικός της δράσης του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_07» είναι ο κάτωθι:

*Eπιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την Υλοποίηση Δραστηριοτήτων στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ για τα έτη2021-2022.