Δήμος Κισάμου

Πρόγραμμα λειτουργίας Περιφερειακού Ιατρείου Έλους

Το πρόγραμμα επισκέψεων Ιατρού για το Περιφερειακό Ιατρείο Έλους όπως έχει αναρτηθεί από τον ίδιο στην είσοδο του Ιατρείου  (για τον Οκτώβριο 2019)
1). 10 Οκτωβρίου 2019 – Έλος / ώρα 09:30πμ
2). 17 Οκτωβρίου 2019 – Έλος / ώρα 09:30πμ
3). 22 Οκτωβρίου 2019 – Έλος / ώρα 09:30πμ (στις 10:30 περίπου θα επισκεφθεί τα χωριά Ρογδιά και Βλάτος)
4). 24 Οκτωβρίου 2019 – Έλος / ώρα 09:30πμ
5). 29 Οκτωβρίου  2019 – Έλος / ώρα 09:30πμ (στις 10:30 περίπου θα επισκεφθεί τα χωριά Ρογδιά και Βλάτος)
6). 31 Οκτωβρίου 2019 – Έλος / ώρα 09:30πμ
Το ιατρείο λειτουργεί
09:30πμ έως τις 12:30μμ