ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε τα ασφαλιστικά κενά δεν επηρεάζουν την επιδότηση ανεργίας

Ασφαλιστικά κενά μεταξύ των ημερών εργασίας δεν επηρεάζουν το δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας, καθώς σύμφωνα με τον ΟΑΕΔαρκεί να συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας.

Με αφορμή την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα (8/2018), ως προς τη σχέση τακτικής επιδότησης ανεργίας και τυχόν ασφαλιστικών κενών που προκύπτουν, διευκρινίζεται πως προϋπόθεση για την ένταξη ενός ασφαλισμένου στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας είναι να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας στο διάστημα των 14 μηνών που προηγούνται της απόλυσής του, ή της λήξης της σύμβασής του.Συνεπώς, τυχόν ασφαλιστικά κενά κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν επηρεάζουν την επιδότηση, εφόσον βέβαια, συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός ημερών εργασίας και εφόσον διαπιστώνεται η εργασιακή σχέση με τον τελευταίο εργοδότη.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους επιδοτούμενους για πρώτη φορά ανέργους, για τους οποίους απαιτούνται επιπλέον 80 ημέρες εργασίας κατά τα δύο -πριν την έναρξη της επιδότησης- έτη.Σήμερα το επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 400 ευρώ και αυξάνεται στα 440 ευρώ για ένα προστατευόμενο μέλος, στα 480 ευρώ για 2 προστατευόμενα μέλη, στα 520 ευρώ για 3 προστατευόμενα μέλη, στα 560 ευρώ για 4 προστατευόμενα μέλη, στα 600 ευρώ για 5 προστατευόμενα μέλη και στα 640 ευρώ για 6 προστατευόμενα μέλη.Προκειμένου να εισπράξει κάποιος το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ θα πρέπει:

– να είναι μισθωτός και να έχει λήξει, ή να έχει καταγγελθεί από τον εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας του
– να είναι ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
– να έχει συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή στο 12μηνο που προηγείται της αίτησής του, τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά του
– να μην έχει επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη στην επιδότηση, πάνω από 400 ημέρες.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ