ΕΛΛΑΔΑ

Πληροφορίες για ασύλληπτο αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού και σήμερα – Αναπόφευκτα τα νέα μέτρα

Óôéãìéüôõðï áðü ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Ñßïõ, ôçí ÐÝìðôç 5 Ìáñôßïõ 2020. Óôï íïóïêïìåßï ðáñáìÝíåé ãéá ôñßôç çìÝñá íïóçëåõüìåíïò ï 66÷ñïíïò áðü ôçí Çëåßá, ðïõ äéáãíþóôçêå ôçí ÔåôÜñôç ìå íüóï Covid-19. Ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Ñßïõ áðïöáóßóôçêå íá ìåßíåé åêôüò åöçìåñßáò åíþ åêêåíþèçêå ç ïèöáëìïëïãéêÞ êëéíéêÞ êáé ìåôáôñÝðåôáé óå êëéíéêÞ ìå èáëÜìïõò áðïìüíùóçò. (EUROKINISSI)

Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα 865 κρούσματα που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη θα ωχριούν μπροστά στα νέα κρούσματα που θα ανακοινωθούν σήμερα και θα μας οδηγήσουν σε νέα πιο αυστηρά μέτρα.

Για το θέμα γίνονται συνεχείς συσκέψεις σε ανώτατο επίπεδο και όπως ήδη έχουμε μεταδώσει θα γίνει και διάγγελμα του πρωθυπουργού το απόγευμα πιθανότατα μετά την ανακοίνωση του νέου ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού.

Η έκρηξη των κρουσμάτων κορωνοϊού τις δύο τελευταίες μέρες στις οποίες θα προστεθεί και η σημερινή, θέτει σε συναγερμό κυβέρνηση και ειδικούς. Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της πανδημίας και η Καστοριά πέρασε από χθες (21.10.2020) στο «κόκκινο», με αποτέλεσμα να επιβληθεί τοπικό lockdown.

Όμως, η σημερινή μέρα είναι η πιο κρίσιμη έως τώρα για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε αποφάσεις που δεν παίρνουν αναβολή. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά στο newsit.gr κυβερνητική πηγή, αυτή τη στιγμή όλα τα μέτρα είναι πια στο τραπέζι. Κυρίως η απαγόρευση κυκλοφορίας τις νυχτερινές ώρες και η καθολική χρήση μάσκας.

Σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τους περιφερειάρχες της χώρας θα έχει σήμερα στις 12:30 σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα προηγηθεί συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και σύσκεψη με τους λοιμωξιολόγους.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ