ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση δύο μηνών στην υποβολή αιτήσεων σε «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η παράταση κατά 2 μήνες της δυνατότητας υποβολής αίτησης ένταξης στα προγράμματα: «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Συγκεκριμένα, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2023 (από την 15η Σεπτεμβρίου 2023, που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων:

https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα τελευταία, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται πως το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023», είναι πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, που αποτελεί συνέχεια των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», «Εξοικονομώ Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021» και που έχει συνολικό προϋπολογισμό  ύψους  300 εκατ. ευρώ. Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Επίσης επισημαίνεται πως οι  κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα πρέπει να υφίστανται νόμιμα, να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες, να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ και να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Το  «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»:

Ο προϋπολογισμός  του προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους» ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ (τα 200 εκατ. αφορούν στο σκέλος «Εξοικονομώ» και τα υπόλοιπα 100 εκατ. στο σκέλος «Ανακαινίζω»). Υπενθυμίζεται πως μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους» μπορούν να  αναβαθμίσουν ενεργειακά και να ανακαινίσουν την κατοικία τους 20.000 πολίτες ηλικίας από 18 έως 39 ετών.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ