ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 130.000 νέες θέσεις εργασίας στο ενδεκάμηνο έως τον Νοέμβριο

Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφεται τον Νοέμβριο, με αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 30.559 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν τον Νοέμβριο σε 208.583, ενώ οι αποχωρήσεις σε 239.142. Από τις 239.142 συνολικά αποχωρήσεις, οι 73.527 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 165.615 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου ε χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ