ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: “Άναψε” το πράσινο φως” για μεταφορά στον Βοτανικό

ÕÐÏÃÑÁÖÇ ÌÍÇÌÏÍÉÏÕ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÁÍÁÌÅÓÁ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÁÉ ÅÐÅÍÄÕÓÅÙÍ, ÔÏÍ ÄÇÌÏ ÁÈÇÍÁÉÙÍ, ÔÏÍ ÅÑÁÓÉÔÅ×ÍÇ ÊÁÉ ÔÇÍ ÐÁÅ ÐÁÍÁÈÇÍÁÉÊÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÕËÏÐÏÉÓÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÔÆÅÊÔ ÔÏÕ ÃÇÐÅÄÏÕ ÓÔÏÍ ÂÏÔÁÍÉÊÏ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÄÅËÔÉÏ ÔÕÐÏÕ ÄÇÌÏÕ ÁÈÇÍÁÉÙÍ)

H Κυβέρνηση πήρε το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την έλευση του νέου έτους, η Βουλή θα ψηφίσει νέο νόμο σύμφωνα με τον οποίο θα μεταφερθούν αυτούσια τα δικαιώματα που έχει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και στο Βοτανικό για τα επόμενα 49 χρόνια.

Πρόκειται για μια ιστορική είδηση για το σύλλογο των πρασίνων, καθώς πλέον θα μεταφερθούν και όλες γηπεδικές εγκαταστάσεις στον Βοτανικό, αφού θα έχει μπει και στο καθεστώς της χρησικτησίας.

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί πως η Κυβέρνηση είχε περάσει νόμο σύμφωνα με τον οποίο τα δικαιώματα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού μεταφέρονταν από τη Λεωφόρο στον Βοτανικό για 15 χρόνια με τη δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 15 χρόνια.

Μετά από μεγάλη προσπάθεια των πρασίνων, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την έγκριση για 49 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.

#pgnewsΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ