ΚΡΗΤΗ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης ο Γιώργος Λυμπινάκης

Στον βαθμό του Υποστρατήγου προήχθη ο έως τώρα Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Γεώργιος Λυμπινάκης, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης.

Ως διατηρητέος στον βαθμό του Ταξίαρχου κρίθηκε ο έως τώρα Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Νίκος Σπυριδάκης.

Το Συμβούλιο έκρινε επίσης ευδόκιμα τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Κωνσταντίνο Λαγουδάκη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ