ΚΡΗΤΗ

Νέα εμπόδια για τη διάσωση της Creta Farms

Προβληματισμός φέρεται να επικρατεί σε μερίδα των ενδιαφερόμενων για την απόκτηση της Creta Farms επενδυτών, τόσο λόγω των στοιχείων για την κατάσταση της εταιρείας, η οποία στην πραγματικότητα έχει πάψει να λειτουργεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, όσο και λόγω των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας. Συγχρόνως αποδεικνύεται ότι οι πιστωτές δεν είχαν προβεί έως τώρα σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που να επιτρέπουν την ενεχυρίαση των σημάτων της αλλαντοβιομηχανίας.

Ενας εκ των «μνηστήρων», του οποίου το ενδιαφέρον για την απόκτηση της Creta Farms φέρεται να μειώνεται, είναι η αλλαντοβιομηχανία «Νίκας», με επικεφαλής τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Ερωτηθείς από την «Κ», με αφορμή δημοσίευμα που τον εμφανίζει να αποσύρεται από τη διαδικασία, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την εικόνα που προκύπτει για την εταιρεία, ενώ τόνισε ότι η οριστική απόφαση θα ληφθεί σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την Creta Farms είναι η 18η Νοεμβρίου.

Αλλοι, πάντως, εκ των ενδιαφερομένων έχουν προσκομίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές και τουλάχιστον δύο εξ αυτών (Θ. Δουζόγλου και Impala Invest με επικεφαλής τον Δ. Βιντζηλαίο) έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσκομίσει και τα αποδεικτικά της ύπαρξης των απαιτούμενων κεφαλαίων (γνωστά με τον αγγλικό όρο proof of funds).

Η πρόταση της Impala Invest φέρεται να προβλέπει μεσοσταθμικό «κούρεμα» των υποχρεώσεων της Creta Farms της τάξης του 50%, με το σχετικό ποσοστό διαγραφής να είναι υψηλότερο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές, μικρότερο για τα χρέη προς τις τράπεζες και αρκετά μικρότερο σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Ανασταλτικά, πάντως, για κάποιους από τους αρχικά ενδιαφερομένους ενδέχεται να λειτουργήσει η βασική προϋπόθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τεθεί για την πώληση της Creta Farms: οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να προβλέπουν την εξαγορά όλης της δραστηριότητας της εταιρείας και όχι μόνο κάποιων περιουσιακών στοιχείων, ενώ δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει περικοπή θέσεων εργασίας.

Καθοριστικό ρόλο, πάντως, στις εξελίξεις θα διαδραματίσει η ταχύτητα με την οποία θα συνεχισθεί η διαδικασία. Κάποιοι από τους ενδιαφερομένους έχουν θέσει το τέλος του 2019 ως ημερομηνία λήξης στις προσφορές τους. Δηλώνουν δηλαδή ότι θα αποσύρουν την προσφορά τους εάν μέχρι τότε δεν έχει προχωρήσει η ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή και η ανάληψη από αυτόν (ακόμη και ατύπως, καθώς θα εκκρεμεί η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το πτωχευτικό δικαστήριο) της διοίκησης της εταιρείας, έστω και σε συνεργασία με την προσωρινή διοίκηση που έχει τοποθετηθεί από τις τράπεζες.

Σήμερα, εξάλλου, πρόκειται να συζητηθεί στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου αίτημα των πιστωτριών τραπεζών με το οποίο ζητούν να μπορεί η προσωρινή διοίκηση να υπογράφει εξασφαλιστικές συμβάσεις με τις οποίες η Creta Farms θα συστήνει ενέχυρο επί των σημάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η ενεχυρίαση των σημάτων και των πατεντών αναμένεται να επιτρέψει τη χορήγηση ενδιάμεσης χρηματοδότησης 4 εκατ. ευρώ στην αλλαντοβιομηχανία.

 

kathimerini.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ