Δήμος Κισάμου

Μέχρι τις 30/9/20 η διόρθωση τετραγωνικών μέτρων σε ακίνητα χωρίς πρόστιμα

Ο Δήμος Κισάμου  υπενθυμίζει  στους πολίτες οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κισάμου, ότι η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης της διόρθωσης  τετραγωνικών άνευ προστίμων,  βάσει του Ν.4647/2019 και ύστερα από τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, είναι η  30-09-2020.

Υπενθυμίζεται  ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Ν.4647/2019 -και έπειτα από τις παρατάσεις που έχουν δοθεί- : «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 30.09.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».

Το θέμα αφορά στη δήλωση της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα δηλωθέντα στο Ε9   και στους λογαριασμούς ρεύματος τετραγωνικά. Η πρόσβαση  γίνεται μέσω των  site του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:  https://mindigital.gr/,  του Υπουργείου Εσωτερικών: ypes.gr, της ΓΓΠΣΔΔ:  gsis.gr  και της ΚΕΔΕ:  kedke.gr με την χρήση των Κωδικών Taxisnet,  ενώ για την διόρθωση  μέσω των παραπάνω ιστοτόπων δεν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού από τον πολίτη.  Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών προκύπτει αυτόματα ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των διορθώσεων και έπειτα από τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, ορίζεται η 30-09-2020.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ