Δήμος Πλατανιά

Με 25 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πλατανιά

Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΘΟΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 3ο: Αποδοχή της Συμφωνίας Επιχορήγησης για την Ευρωπαϊκή Δράση με τίτλο «SUMP-PLUS: Sustainable Urban Mobility Planning: Pathways and links to Urban Systems» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος “HORIZON 2020”. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για «Υλοποίηση Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας». Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 5ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019 & Τεχνικού Προγράμματος Έργων. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 6ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 7ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2019. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 και τεχνικού προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι). Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 9ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη). Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 11ο: Kατανομή πίστωσης  ποσού  46.430,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, (Γ΄κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Πλατανιά. Εισηγητής: κ. Δαράκης Ιωάννης, εντεταλμένος Δ.Σ. θεμάτων Παιδείας.

Θέμα 12ο: Επικύρωση γνωμοδότησης  για την προσωρινή μεταφορά του Γυμνασίου Πλατανιά, λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών του και συστέγαση του με την σχολή του ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ  Χανίων, στον  Ταυρωνίτη. Εισηγητής: κ. Δαράκης Ιωάννης, εντεταλμένος Δ.Σ. θεμάτων Παιδείας.

Θέμα 13ο: Ορισμός  εκπροσώπου  Δήμου  Πλατανιά  και  αναπληρωτή  για  την συμμετοχή  του  στην  Γενική  Συνέλευση  των Μετόχων του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης  Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Εισηγητής: κ. Καπνισάκης Αντώνιος, εντεταλμένος Δ.Σ. θεμάτων Πολιτισμού.

Θέμα 14ο: Ορισμός μέλους του Δημοτικού  Συμβουλίου,  με  τον  αναπληρωτή  του,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  της Προγραμματικής  Σύμβασης Πολιτισμικής  Ανάπτυξης   του Δήμου  Πλατανιά  με το  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  Κρήτης  Ανώνυμη  Εταιρεία  ΟΤΑ,  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και   Αθλητισμού,  καθώς  και  με   λοιπούς  φορείς  της  Κρήτης ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αυτής. Εισηγητής: κ. Καπνισάκης Αντώνιος , εντεταλμένος Δ.Σ. θεμάτων Πολιτισμού

Θέμα 15ο: Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπων & ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ.). Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 17ο: Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πλατανιά στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) Cosmote Σέμπρωνας 1406495.” που βρίσκεται στην θέση “Σέμπρωνα”, Τ.Κ. Σέμπρωνα της Δ.Ε. Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 19ο: Παράταση προθεσμίας  περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 20ο: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ». Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 21ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ». Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 22ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο έργο «Έργα θωράκισης της βατότητας σε δύσβατες περιοχές του Δήμου Πλατανιά”. Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 23ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ.ΦΟΥΡΝΕ». Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 24ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο Δήμου Πλατανιά». Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά.

Θέμα 25ο: Τακτοποίηση γηπέδου Μοδίου σύμφωνα με το Ν. 4495/2017. Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδακης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ