Δήμος Πλατανιά

Λήψη προσωρινών μέτρων για τον Κορωνοϊό στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά  στο πλαίσιο  λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Αριθμ:55/11-03-2020, παρακαλεί τους πολίτες να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες της, παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις.

Συγκεκριμένα :

α) Οι ώρες εισόδου κοινού στο Δήμο Πλατανιά, σε όλες τις Υπηρεσίες τους, για το χρονικό διάστημα έως 10-04-2020  ορίζονται από τις 8:00π.μ. έως 12:00π.μ. και μόνο για υποθέσεις που επείγουν ή λήγουν οι ημερομηνίες διεκπεραίωσης.

β) Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου και η λήψη των αποφάσεων αυτών, καθώς και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων θα λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο,εφόσον παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

γ) Την αναστολή όλων των εκδηλώσεων του Δήμου Πλατανιά και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, από σήμερα Πέμπτη 12-03-2020 και μέχρι νεοτέρας.

Εναλλακτικά η διεκπεραίωση των υποθέσεων μπορεί να γίνεται και με τους κάτωθι τρόπους:

Τηλεφωνικά: 2821340000

Ηλεκτρονικά στο email: dimos@platanias.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ