ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λίφτινγκ» στη ρύθμιση για έκπτωση φόρου στις ανακαινίσεις κατοικιών

Ρεκτιφιέ με «κόφτες» στη φορο-έκπτωση, η οποία φθάνει έως 16.000 ευρώ σε βάθος 5ετίας για τα νοικοκυριά που θα επισκευάσουν ή ανακαινίσουν ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου 2024, ετοιμάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Υπό το βάρος του μεγάλου δημοσιονομικού κόστους, η συγκεκριμένη διάταξη που περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο επανεξετάζεται και θα διορθωθεί πριν την κατάθεση του τελικού σχεδίου του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα μπουν «κόφτες» στα υλικά που θα λαμβάνονται υπόψη αλλά και στο ποσό της δαπάνης που θα μειώνει το φόρο εισοδήματος για τα νοικοκυριά που επισκευάζουν ή ανακαινίζουν τα ακίνητά τους. Η νέα διορθωμένη διάταξη αναμένεται να παρέχει υψηλότερη έκπτωση από την ισχύουσα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η έκπτωση φόρου υπολογίζεται στο 40% επί του ύψους της δαπάνης που έγινε για επισκευή ή ανακαίνιση του ακινήτου με ανώτατο όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η σχετική διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου προβλέπει έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ το χρόνο και έως 5 χρόνια για δαπάνες ανακαίνισης ή επισκευής ακινήτων έως 16.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις ή τιμολόγια) και εξοφληθούν με ηλεκτρονικό χρήμα. Μάλιστα στις δαπάνες που μετράνε για την έκπτωση φόρου λαμβάνονται υπόψη και τα υλικά.

Το μέτρο ισχύει για κτίρια τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η έκπτωση είναι:

Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας, τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η διεύθυνση του ακινήτου.

Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (κάρτες, POS, e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι κ.ά.).

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλέξιμες δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του ακινήτου, με την προϋπόθεση να το χρησιμοποιούν είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση στις ενεργειακές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση φόρου περιλαμβάνονται:

 • τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων
 • εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό, εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα
 • εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
 • αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
 • Οι λειτουργικές και αισθητικές δαπάνες αφορούν:
 • τοποθέτηση-αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης
 • τοποθέτηση-αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • συντήρηση-επισκευή στέγης
 • επισκευή τοιχοποιίας-Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων
 • τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης
 • αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα
 • εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 • αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ