ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Λευτέρης Κοπάσης: “Αξιοποίηση των ΑΠΕ για την δραστική μείωση της τιμής του νερού”

Προς κ. Παύλο Μπαριτάκη, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Υπόψη  κ. Σταύρου Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης και Νίκου Ξυλούρη Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης)

ΘΕΜΑ: ‘’ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ’’

Κύριε Πρόεδρε

Σε συνέχεια προγενέστερων επερωτήσεών μου στην ίδια κατεύθυνση δηλ της αναζήτησης των ευκαιριών ανάπτυξης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας για την Περιφέρεια Κρήτης με έμφαση σε αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, την προτεραιοποίηση των έργων περιβάλλοντος αλλά και τις παρεμβάσεις εξορθολογισμού μέσω ‘’παρατηρητηριών’’ επανέρχομαι ως προς την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την μείωση της τιμής του νερού και της δημιουργίας Παρατηρητηρίου παρακολούθησης και εξορθολογισμού της διαχείρισης του νερού όλων των φορέων στην Κρήτη.

Ενδεικτικά αναφέρομαι στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης που ως γνωστόν έχει την διαχείριση σημαντικών έργων υδατικού δυναμικού και ιδιαίτερα Φράγματα και Λιμνοδεξαμενές. Αλήθεια είναι ότι σήμερα μετά την εγκατάλειψη της προηγούμενης κυβέρνησης όπως μεταφράστηκε στο Φράγμα Βαλσαμιώτη που φιλοδοξούμε να αποκαταστήσουμε αλλά και σειρά έργων υποδομής να υλοποιούνται από την Αθήνα πχ ‘’Προσαγωγός Μύρτους’’ που φιλοδοξούμε να αναπληρώσουμε με νέα έργα, αναλωνόμαστε να ανακτήσουμε την θέσης μας με δεδομένη την υποστελέχωση που κληρονομήσαμε και πολλαπλά τραύματα που δεν είναι εύκολο να αποκατασταθούν άμεσα και αναζητούν την τοπική υποστήριξη. Ο ΟΑΚαε λοιπόν είχε επενδύσει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε μεγάλο εύρος παρεμβάσεων τόσο με την σύμβαση για τον Υβριδικό Σταθμό του Φράγματος Ποταμών 50MW όσο και το καινοτόμο έργο διαχείρισης νερού με ηλιακή ενέργεια στο αντλιοστάσιο του Τσιβαρά που διεκδίκησα πεισματικά κατά την προηγούμενη θητεία μου χωρίς δυστυχώς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μέχρι τώρα.

Το αξιοσημείωτο σε κάθε περίπτωση είναι ότι  η υλοποίηση τέτοιων εμβληματικών έργων μπορούν να επιφέρουν έσοδα αντίστοιχα με το 30% της συνολικής διαχείρισης του Οργανισμού πόσο δε μάλλον από την εκτεταμένη αξιοποίηση των ΑΠΕ στις εγκαταστάσεις νερού σε όλη την Κρήτη όλων των φορέων διαχείρισης που θα το επιτρέψει απρόσκοπτα η διπλή ηλεκτρική διασύνδεση του Νησιού που ολοκληρώνεται το 2023.

Φυσικά δεν παραβλέπω την ανάγκη εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των φορέων  διαχείρισης συμπεριλαμβανομένου του ΟΑΚαε, των Δήμων, των ΔΕΥΑ και των ΤΟΕΒ που δεν θα επιτρέπουν σπατάλες, λανθασμένες και υπερβολικές χρεώσεις, χαριστική μεταχείριση στην είσπραξη .

Με αυτό τον τρόπο διαφαίνονται επίσης σημαντικά περιθώρια περαιτέρω μείωσης του κόστους για τους καταναλωτές του νερού.

Δεν παραβλέπω επίσης την ανάγκη για νέα έργα υποδομής όπως προβλέπονται στον υφιστάμενο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Διαχειριστικού των Υδάτων και στο Master Plan που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο και εκπονείται από τον ΟΑΚαε που όμως αναζητά σε συνεργασία με την Περιφέρεια την θεσμική του υπόσταση αφού ολοκληρωθεί και παραληφθεί.

Γνωρίζοντας ότι το νερό αποτελεί αγαθό σύμφωνα με την οδηγία 60/2000, είναι αρμοδιότητα του κράτους της αυτοδιοίκησης και των ΤΟΕΒ, καθώς και ότι αποτελεί βασική συνιστώσα κόστους στο σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών, η δραστική μείωση της τιμής του θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Νησιού μας.

κ Περιφερειάρχη καλείστε να απαντήσετε

σε ένα τέτοιο τόπο με επάρκεια καθαρού νερού υπό την προϋπόθεση των αναγκαίων έργων υποδομής  σχεδιάζει η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων την δραστική μείωση του κόστους του νερού για τους καταναλωτές που θα επιφέρει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών α. με την επιτάχυνση της αξιοποίησης των ΑΠΕ και την χρηματοδότηση στις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων β. με την σύσταση Παρατηρητηρίου ή Ινστιτούτου Νερού  για την παρακολούθηση των έργων και τον εξορθολογισμό διαχείρισης των φορέων της Κρήτης ως ένα ερευνητικό και επιχειρησιακό κέντρο όπως και αλλού, με την συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, κρατικών φορέων και των φορέων διαχείρισης.

Με τιμή

Λευτέρης Κοπάσης

Περιφερειακός Σύμβουλος Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ