ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Το ΕΛΜΕΠΑ ζητά πέντε συνεργάτες – Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας

Το ΕΛΜΕΠΑ (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) ανακοίνωσε πως πρόκειται να προσληφθούν 5 συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου, μέσω δύο διαφορετικών προκηρύξεων.

Ένας πτυχιούχος θετικών επιστημών

Το αντικείμενο εργασίας έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τουριστικοί επισκέπτες, και να καλύψει όλες τις ανάγκες τους για μια ικανοποιητική εμπειρία στον διαθέσιμο χρόνο της επίσκεψής τους. Διάρκεια σύμβασης: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης (το αργότερο μέχρι τη λήξη του έργου). Ανθρωπομήνες: έως 2,7 Προτεινόμενη αμοιβή: έως €8.100 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών, Φ.Π.Α. κλπ).

Τόπος απασχόλησης: ΕΛΜΕΠΑ, Ηράκλειο

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον υπερσύνδεσμο https://elke.hmu.gr/Aithseis/13488_21112022.aspx, με τη χρήση των κωδικών του taxisnet.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 (01.12.2022), και ώρα 14:00.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παπαδάκης Χαράλαμπος Τηλ. 2810-379119 email: adanar@hmu.gr

4 πτυχιούχοι ΑΕΙ

Θα εργαστούν για την ανάπτυξη και λειτουργία Κόμβου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο.

  • Άτομο με πτυχίο ΑΕΙ

Αντικείμενο: Συντονισμός του Κόμβου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Διαμόρφωση και ευθύνη υλοποίησης της στρατηγικής του Κόμβου για την επιτυχή λειτουργία και επίτευξη των στόχων του. Διαχείριση ομάδας έργου και εξεύρεση τρόπων ανάπτυξης του Κόμβου.

Διάρκεια σύμβασης: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως και τη λήξη του έργου, ήτοι έως και τις 31.10.2023

Ανθρωπομήνες: έως 12 Προτεινόμενη αμοιβή: έως €30.000 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών, Φ.Π.Α. κλπ.)

  • Άτομο με πτυχίο Πληροφορικής

Αντικείμενο: Υπεύθυνος/η για όλα τα τεχνικά του Κόμβου (συμπεριλαμβανομένου ιστοσελίδας) που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του κόμβου και τις δράσεις του. Διάρκεια σύμβασης: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως και τη λήξη του έργου, ήτοι έως και τις 31.10.2023. Ανθρωπομήνες: έως 12. Προτεινόμενη αμοιβή: έως €26.400 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών, Φ.Π.Α. κλπ).

  • Άτομο με πτυχίο ΑΕΙ

Αντικείμενο: Υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των ενεργειών προώθησης και επικοινωνίας των δράσεων του κόμβου για την προσέλευση του κοινού στόχου κάθε δράσης. Αναγνωρισιμότητα του Κόμβου στα κοινά – στόχους. Διάρκεια σύμβασης: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως και τη λήξη του έργου, ήτοι έως και τις 31.10.2023 Ανθρωπομήνες: έως 12. Προτεινόμενη αμοιβή: έως €24.000 (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών, Φ.Π.Α. κλπ).

  • Άτομα με πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης

Αντικείμενο: Ο/η επιστημονικός/ή συνεργάτης θα παράσχει υποστήριξη σε όλα τα Πακέτα Εργασίας συνδράμοντας όλα τα στελέχη του Κόμβου στα αντικείμενά τους κατά τη λειτουργία του Κόμβου. Ιδιαίτερα δε στη Μελέτη σχεδιασμού και αποτύπωσης Βασικών Μηχανισμών Διοίκησης και Διακυβέρνησης, στον Εσωτερικό Κανονισμό του Κόμβου και στο Πλάνο λειτουργίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης του Κόμβου. Διάρκεια σύμβασης: Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως και τη λήξη του έργου, ήτοι έως και τις 30.10.2023 Ανθρωπομήνες: 3,94 Προτεινόμενη αμοιβή: έως €11.827,13(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων, εισφορών, Φ.Π.Α. κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στον υπερσύνδεσμο https://elke.hmu.gr/Aithseis/13863_24112022.aspx κάνοντας χρήση των κωδικών του taxisnet. Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022 (05.12.2022), και ώρα 14:00. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Κοπανάκης Τηλ. 2810-379415 email: kopanakis@hmu.gr

 

Πηγή: neakriti.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ