ΚΡΗΤΗ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κρήτη: Τι πρέπει να γίνει για να μην πούμε το νερό… νεράκι – Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

Η λεκάνη της Μεσογείου, στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να επωμιστεί δυσανάλογα μεγάλο βάρος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες θα ασκήσουν ισχυρές πιέσεις στα αποθέματα υδάτων.

Οι συνέπειες θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο το κοινωνικοοικονομικό μοντέλο, το οποίο στην Κρήτη βασίζεται σε απαιτητικές δραστηριότητες στο πεδίο του νερού, όπως η αγροτική παραγωγή και ο τουρισμός. Κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση των κλιματικών φαινομένων είναι η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και με άυλες παρεμβάσεις (ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, επιμόρφωση, τεχνική κατάρτιση κ.λ.π.).

Καινοτόμες δράσεις για το νερό

Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας κ. Αντώνης Παπαδάκης, που εκπροσωπεί την Περιφέρεια Κρήτης στο συνέδριο για το πρόγραμμα iWATERMAP  στις Βρυξέλλες και έχει να κάνει με τις καινοτόμες δράσεις στον τομέα των υδάτων, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει από την Περιφέρεια Κρήτης για την επάρκεια και ποιότητα του νερού αλλά και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται.

Πως μπορούν να προστατευθούν οι καταναλωτές

Παράλληλα επεσήμανε τους κινδύνους που υπάρχουν από τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίσουμε στο μέλλον εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην ποιότητα των υδάτων, στέλνοντας το μήνυμα ότι μόνο με τη σωστή διαχείριση, επεξεργασία και ελέγχους με κατάλληλο προσωπικό μπορούν να προστατευθούν οι καταναλωτές και η δημόσια υγεία.

Tι είναι το πρόγραμμα iWATERMAP

To πρόγραμμα iWATERMAP έχει συμβάλλει στη δημιουργία στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς και στις συνεργαζόμενες Περιφέρειες, ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων γνώσης (ακαδημαϊκά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα), των φορέων δημόσιας πολιτικής, των επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων με γνώμονα την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των υδάτων. Αυτή η συνέργεια θα ενισχύσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα και τις καινοτόμες ΜΜΕ (SMEs), και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

H επάρκεια και η ποιότητα του νερού αποτελεί μείζον ζήτημα για την Κρήτη για πολλούς λόγους όπως:

τη διακύμανση των ετήσιων επιπέδων βροχοπτώσεων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, την υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδάτων λόγω της άρδευσης και της αναπτυγμένης τουριστικής βιομηχανίας, τα υψηλά επίπεδα απωλειών νερού στο απαρχαιωμένο δίκτυο ύδρευσης κ.λπ.

Προτάσεις καινοτόμων δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη:

Δυνατότητες χρηματοδότησης ERASMUS-συμβουλές για την ανάπτυξη μιας πρότασης ERASMUS: Σύντομο Εργαστήριο για στελέχη Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Περιφέρεια Κρήτης – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ρεθύμνου

Δράσεις Δια βίου μάθησης όπως:

1. Ενήλικες και πρόγραμμα Δια βίου μάθησης «Νερό: Ασφάλεια, Ποιότητα και Υγιεινή»

Ομάδες στόχος:

(α) Πανεπιστημιακοί απόφοιτοι σε σχετικά πεδία και

(β) Ενήλικες επαγγελματικών ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση υδατικών πόρων (τεχνικοί δικτύων παροχής νερού, συντηρητές, κ.λπ.)

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίοπυ Κρήτης (Ιατρική Σχολή)

2. Σεμινάριο «Περιβαλλοντική προστασία, νερό και ζητήματα διαχείρισης λυμάτων» Ομάδα στόχος: Εργαζόμενοι σε συστήματα διαχείρισης υδάτων-λυμάτων (σε ξενοδοχεία, εργοστάσια, εγκαταστάσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΔΕΥΑ-ΟΤΑ) αλλά επίσης όλοι όσοι ενδιαφέρονται για εμπειρία, εξειδίκευση και πιστοποίηση στη διαχείριση συστημάτων υδάτων-λυμάτων.

3) Σεμινάριο «Βασικές γνώσεις ασφάλειας και ποιότητας νερού δικτύων ύδρευσης», που απευθύνεται σε εργαζόμενους, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνους ξενοδοχειακών μονάδων – ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, Νοσοκομείων, ΔΕΥΑ κ.α.

Εκπαίδευση μαθητών σε σχέδια ασφάλειας των υδάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης/ Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Κρήτης (ΠΕΚΕΣ)/ Περιφέρεια Κρήτης

EDU4Clima: Εκμάθηση και Διδασκαλία σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή, Δημιουργία ενός Κόμβου Έρευνας και Καινοτομίας για τη μεταφορά της γνώσης πάνω στην κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)/ Περιφέρεια Κρήτης/ Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης/ Δήμος Αγίου Νικολάου/ Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών και Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ)ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ