ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: “Σφαγή” και με τη βούλα για τις επιδοτήσεις – Κόβει από ελιές και αμπέλια η νέα ΚΑΠ

Στο ίδιο “τσουβάλι” μπαίνει η Κρήτη με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, παρότι «εξαιρούνται οι νησιωτικές περιοχές» ως προς τον “κόφτη” για τους μικρούς παραγωγούς που χάνουν το δικαίωμα των επιδοτήσεών τους αν λαμβάνουν ενιαία ενίσχυση μέχρι 150 ευρώ και τα στρέμματα της γης τους δεν υπερβαίνουν τα τέσσερα.

Η μόνη θετική εξέλιξη είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε το όριο στα 150 ευρώ, από τα 200 ευρώ που ήταν μέχρι και το τέλος της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται και η “σφαγή” στις μόνιμες καλλιέργειες, αφού η άδικη αντιμετώπιση που είχε η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελοκαλλιέργεια της Κρήτης από την προηγούμενη ΚΑΠ συνεχίζεται χωρίς τέλος, με τις αροτραίες καλλιέργειες της κεντρικής και βόρειας χώρας (δηλαδή τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους, τις καλλιέργειες πρωτεϊνούχων και το λινό), να λαμβάνουν τη “μερίδα του λέοντος” (το 45,6%)!

Στις μόνιμες καλλιέργειες, δηλαδή στις ελιές και τα αμπέλια, τα κονδύλια της νέας ΚΑΠ θα αφορούν μέσα από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της κυβέρνησης μόνο το 27,5%. Και στα βοσκοτόπια θα αφορούν το 26,9%.

Αυτά σε γενικές γραμμές προκύπτουν από τις δύο πρώτες εφαρμοστικές εγκυκλίους, που “πήραν ΦΕΚ” χθες, με μεγάλη καθυστέρηση, για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιδοτήσεων 2023. Πρόκειται για τις δύο πρώτες εφαρμοστικές αποφάσεις του Πυλώνα Ι της Νέας ΚΑΠ, οι οποίες αφορούν τον στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας για τον πρωτογενή τομέα, ενώ εκκρεμεί τουλάχιστον άλλη μία που θα συμπληρώσει το εφαρμοστικό πλαίσιο.

Χάνουν τις επιδοτήσεις τους

Το neakriti.gr… “αλιεύει” μόνο όσα αφορούν στην Κρήτη, αφού για άλλη μια φορά φαίνεται να αδικείται:

Έτσι, όπως αναφέρεται, «δε χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, όταν το συνολικό ποσό προς καταβολή των άμεσων ενισχύσεων πριν την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου πελάγους με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.

– Το ελάχιστο μέγεθος ανά εκμετάλλευση, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια. Η πρόβλεψη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη».

Τα ποσοστά κατά Αγρονομική Περιφέρεια

Έχει ενδιαφέρον το απόσπασμα σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της κυβέρνησης για την υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής:

«Στοιχείο σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις του Σ.Σ. ΚΑΠ, στις ακόλουθες Α.Π.:

  • ΠΕ1, Περιφέρεια Βοσκοτόπων.
  • ΠΕ2, Περιφέρεια Αροτραίων Καλλιεργειών.
  • ΠΕ3, Περιφέρεια Μονίμων Καλλιεργειών.

Κατανέμεται μεταξύ των Α.Π. ως εξής:

  • ΠΕ1: 26,9%.
  • ΠΕ2: 45,6%.
  • ΠΕ3: 27,5%».

Με λίγα λόγια, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ενώ οι αροτραίες καλλιέργειες θα απορροφήσουν το 45,6% των κονδυλίων της νέας ΚΑΠ με απόφαση της κυβέρνησης ως προς το μοίρασμα της “πίτας”, οι μόνιμες καλλιέργειες, δηλαδή οι ελιές και τα αμπέλια, θα απορροφήσουν μόνο το 27,5%. Και τα βοσκοτόπια το 26,9%.

Μικρότερες και οι τιμές ανά εκτάριο

«Το ποσό ανά εκτάριο για ένα δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων δεν υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος υποβολής αιτήσεων», όπως διευκρινίζεται.

Ενώ «η εκτιμώμενη τιμή μονάδας για την Αγρονομική Περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών ανέρχεται σε 138 ευρώ ανά εκτάριο, για την Αγρονομική Περιφέρεια των μονίμων καλλιεργειών ανέρχεται σε 116 ευρώ ανά εκτάριο και για την Αγρονομική Περιφέρεια των βοσκοτόπων σε 177 ευρώ ανά εκτάριο. Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό ΚΑΠ, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά».

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση

Σε ό,τι αφορά την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και τη σύγκλιση, ξεκαθαρίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«- Τα δικαιώματα έχουν διαφορετική μοναδιαία αξία ανά Αγρονομική Περιφέρεια. Για την τήρηση των περιφερειακών ανώτατων ορίων, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης προσαρμόζεται γραμμικά κάθε χρόνο.

– Την περίοδο 2023-2026 θα ολοκληρωθεί η σύγκλιση των δικαιωμάτων προς μία ενιαία τιμή μονάδας ανά Αγρονομική Περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτό, στο τέλος της περιόδου, δηλαδή το 2026, εντός κάθε Αγρονομικής Περιφέρειας, η μοναδιαία αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης εξισώνεται με τον περιφερειακό μέσο όρο, δηλαδή με τη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης της εν λόγω περιφέρειας. Η σύγκλιση υλοποιείται σε επίπεδο Αγρονομικής Περιφέρειας σε τέσσερα βήματα στα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026.

– Εκτιμάται ότι οι μέσοι όροι της αξίας των δικαιωμάτων που θα ισχύουν στο τέλος του 2026 για την Αγρονομική Περιφέρεια των αροτραίων καλλιεργειών ανέρχονται σε 215 ευρώ ανά εκτάριο, για την Αγρονομική Περιφέρεια των μονίμων καλλιεργειών σε 270 ευρώ ανά εκτάριο και για την Αγρονομική Περιφέρεια των βοσκοτόπων σε 176 ευρώ ανά εκτάριο.

Για την αποφυγή απώλειας χρηματοδότησης από ενδεχόμενη υπο-απορρόφηση άλλων παρεμβάσεων, όπως τα οικολογικά προγράμματα, τα δύο πρώτα χρόνια προβλέπεται διακύμανση κατά ±25% της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων. Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Σ.Σ. ΚΑΠ, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

– Η χρηματοδότηση της αύξησης στην αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης γίνεται με τη μείωση της διαφοράς μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης και του προβλεπόμενου μέσου μοναδιαίου ποσού εκάστης Αγρονομικής Περιφέρειας, μέχρι την πλήρη απορρόφηση του μεταφερόμενου ποσού από τα “eco schemes”, εφόσον υπάρχει.

– Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Το σύστημα αιρεσιμότητας

Και πάμε στα περιβόητα οικολογικά σχήματα…

«Το σύστημα της αιρεσιμότητας περιλαμβάνει 9 πρότυπα Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης. Συνοπτικά τα πρότυπα ΚΓΠΚ που περιγράφονται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ΚΑΠ είναι τα ακόλουθα:

– Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε σχέση με τη γεωργική έκταση.

– Προστασία υγροτόπων και τυρφώνων.

– Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας.

– Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων.

– Διαχείριση της κατεργασίας του εδάφους για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους.

– Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτων εδαφών σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

– Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη εκτός από τις καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό.

– Ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, για όλες τις γεωργικές εκτάσεις, διατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου και απαγόρευση της κοπής φυτικών φρακτών και δένδρων κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξάρτησης των πτηνών.

– Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν οριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου “Natura 2000”.

– Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για την απαίτηση τήρησης του συστήματος της αιρεσιμότητας και τις διοικητικές κυρώσεις μη τήρησής τους κατά την υποβολή της ΕΑΕ κάθε έτους.

– Λεπτομερής ρύθμιση της εφαρμογής του συστήματος της αιρεσιμότητας, καθώς και οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις περιλαμβάνονται σε αυτοτελή για τον σκοπό αυτό υπουργική απόφαση».

 

Πηγή: neakriti.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ