ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗ

Κρήτη – Ενεργοποίηση δικαιωμάτων: Σε εκκρεμότητα τα οικολογικά σχήματα – Πότε εκπνέει η προθεσμία

Χωρίς ραντεβού μπορούν και απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου όσοι παραγωγοί δεν έχουν μέχρι σήμερα προχωρήσει στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, όπως δήλωσε στο neakriti.gr ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΗ Μύρων Χιλετζάκης. Μάλιστα, σύμφωνα με τον συνεταιριστή, οι διαδικασίες προχωρούν χωρίς προβλήματα, δεδομένου ότι «μέχρι στιγμής έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους σχεδόν στο 80% οι δικαιούχοι».

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023 λήγει την Παρασκευή 25 Αυγούστου, ενώ τα προβλήματα συνεχίζονται ως προς τα οικολογικά σχήματα, με συνέπεια οι αιτήσεις που υποβάλλονται να παραμένουν ανοιχτές, για να συμπληρωθούν ανάλογα και να μπορέσουν έτσι οι παραγωγοί να λάβουν τα συμπληρωματικά “πράσινα” ποσά.

«Είμαστε στο 80%. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Βέβαια είμαστε λίγο πίσω στα “οικολογικά σχήματα” αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε», λέει χαρακτηριστικά στο neakriti.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Μύρων Χιλετζάκης. «Με τα “οικολογικά σχήματα” το θέμα παραμένει ανοιχτό. Καλούμε, πάντως, και τον υπόλοιπο κόσμο να μην καθυστερήσει. Μην περιμένει την τελευταία στιγμή για να έρθει στα γραφεία μας και να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του», σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι γεωργοί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους διαδικτυακά, είτε οι ίδιοι, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην πλατφόρμα που διατίθεται στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Να σημειωθεί ότι, όπως τονίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή μετά την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία επιφέρει τις εξής ποινές:

– Της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα που ο/η κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα

– Της αίτησης χορήγησης ή αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνεπάγεται μείωση κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται/ή αυξάνουν την αξία τους το 2023 στον/τη δικαιούχο.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο/η γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Τρίτη 19/9/2023), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Τι προβλέπεται με τις νέες ρυθμίσεις

Εξάλλου, χθες Πέμπτη 10 Αυγούστου, δόθηκαν στη δημοσιότητα και στοιχεία βάσει των οποίων πήραν ΦΕΚ οι τροποποιητικές αποφάσεις με τις αλλαγές στα οικολογικά σχήματα (eco schemes), τις ασυμβατότητες και τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την απόφαση για την εφαρμογή, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της παρέμβασης Π1-31.9 “Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας”, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση «θα γίνονται πλέον αποδεκτά και τα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί πριν την υποχρέωση έκδοσης των πιστοποιητικών από το Traces, και τα οποία είναι σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της αίτησης του αιτούντος.

Επίσης, με την τροποιητική απόφαση περί καθορισμού του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των παρεμβάσεων του άρθρου 31 “Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων”, προστίθεται ο κοινός κατάλογος ποικιλιών γεωργικών φυτών της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2002/53/Ε.Κ.

Παράλληλα, προστίθενται κατηγορίες λιπασμάτων [σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 2019/1009], με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς λιπασμάτων στη χώρα και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν, στοχεύοντας έτσι στην προστασία από την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων που αποτελούν και τον σκοπό του οικολογικού Προγράμματος Π1-31.6.

Η επόμενη τροποιητική απόφαση αφορά τις ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Σ.Σ. ΚΑΠ), καθώς και περί ασυμβατοτήτων μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 “Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις” και του Μέτρου 11 “Βιολογική Γεωργία” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022».

 

Πηγή: neakriti.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ