ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Δίνει τεχνογνωσία το ΕΛΚΕΘΕ στη Νέα Ζηλανδία

Στις αρχές Νοεμβρίου 2022, ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών  του ΕΛΚΕΘΕ πέρασαν μια εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Φυτών και Τροφίμων (PlantandFoodResearch, PFR) της Νέας Ζηλανδίας.

Η επίσκεψη των Ελλήνων ερευνητών έγινε στο πλαίσιο προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ταμείο Catalyst Seeding Υπουργείου Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας, και διοικείται από τη Royal Society TeApārangi. Ο Δρ Ιωάννης Παπαδάκης και ο Δρ Ιωάννης Φακριάδης, μαζί με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Αυστραλία και την Ιαπωνία, συμμετείχαν με τους Νεοζηλανδούς συναδέλφους τους στο πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη πειραματικών προσεγγίσεων για ιθαγενή είδη ψαριών της Νέας Ζηλανδίας, για την αντιμετώπιση αναπαραγωγικών δυσλειτουργιών και την παραγωγή ιχθυδίων για εμπορική εκτροφή σε θαλάσσιους κλωβούς.

Οι δραστηριότητες του συνεργατικού αυτού προγράμματος επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών για :

α) την πρόκληση αναπαραγωγής και την τεχνητή γονιμοποίηση

β) την κρυοσυντήρηση αναπαραγωγικού υλικού

γ) την προώθηση και παράταση της περιόδου αναπαραγωγής του Australasian snapper (Chrysophrysauratus, ένα είδος φακριού) και του silver trevally (Pseudocaranxgeorgianus).

Αυτά τα θαλάσσια είδη είναι συγγενικά θαλάσσιων ειδών που καλλιεργούνται εμπορικά στην Ελλάδα, (όπως η τσιπούρα, Sparus aurata το φαγκρί, Pagrus major και το μαγιάτικο, Seriola dumerili), και οι μέθοδοι και τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα για την εκτροφή αυτών των ειδών μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αντίστοιχων μεθόδων για την εκτροφή των νέων αυτών ειδών της Νέας Ζηλανδίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο ερευνητές συμμετείχαν σε πειράματα για την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής κατάστασης του Australasiansnapperκαι την συλλογή σπέρματος, και αξιολόγησαν τις διαδικασίες εκτροφής προνυμφών που χρησιμοποιούνται για το ίδιο είδος.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ