ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινωνικός Τουρισμός 2024: Ποιοί ΑΦΜ υποβάλλουν αίτηση από σήμερα μέχρι την Κυριακή

Νέοι ΑΦΜ πολιτών μπορούν να υποβάλλουν σήμερα, 6 Ιουνίου αίτηση με τους κωδικούς του TAXISnet στην πλατφόρμα https://www.gov.gr/  για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ  2024-2025 που αφορά εργαζόμενους και ανέργους.

Συγκεκριμένα αίτηση για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν:

σήμερα, Πέμπτη 6 Ιουνίου οι πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ που λήγει σε 1

αύριο, Παρασκευή, 7 Ιουνίου οι πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ που λήγει σε 2,3 και 4

Στις 8 Ιουνίου όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4,5 και 6

Στις 9 Ιουνίου όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 7,8 και 9

Παράλληλα επισημαίνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος θα δοθούν 300.000 επιταγές στους δικαιούχους και η επιταγή, με την οποία γίνεται η διαδικασία συμμετοχής είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά.

Υπενθυμίζεται δε πως οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01.01.2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή⦁ άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους (12 και άνω μήνες ανεργίας) το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για τους άγαμους, τα 24.000 ευρώ για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο) ή 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέα, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Διευκρινίζεται πως το πρόγραμμα δεν αφορά τους εργαζόμενους και ανέργους που επιδοτούνται για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια περίοδο και όσοι (εκτός των ΑμεΑ) πήραν επιταγή στο πρόγραμμα 2023-24.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ