Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων θα αναδείξουν πολλούς χαμένους και λιγότερους ευνοημένους.

Εάν για την καταβολή του μερίσματος ακολουθηθούν τα κριτήρια που ισχύουν σήμερα για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τότε το εξαμηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ και η αντικειμενική δαπάνη των αυτοκινήτων ή και των δικύκλων του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο τόκων από καταθέσεις δεν θα μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 86 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 14.400 ευρώ.

Είναι πολύ πιθανόν τα νοικοκυριά που δικαιούνται το φετινό κοινωνικό μέρισμα να μη χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια προκειμένου να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται, καθώς υπάρχουν σκέψεις τα χρήματα να πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι οποίοι θα εντοπιστούν ύστερα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.