Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Τακτική και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 6 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.
  2. Ανάκληση της υπ. αρ. 126/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  3. Ελεγχος διαπιστωτικού χαρακτήρα της υπ. αρ. 193/20 απόφασης Ο.Ε περί δεσμευτικής τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2020, αποδοχή χρημ/σης 61.704,51 Ευρώ λόγω COVID-19.
  4. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020. Αποδοχή χρημ/σης 200.000 Ευρώ για αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Απόφαση 215/20 Ο.Ε).
  5. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 24.800 Ευρώ για την πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Κισσάμου .(Απόφαση 216/20 Ο.Ε.).
  6. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 217/20 Ο.Ε.
  7. Επικαιροποίηση της υπ.33/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.(Απόφαση 218/20 Ο.Ε.).
  8. Τριμηνιαία έκθεση προυπ/σμού Γ τριμήνου 2020.(Απόφαση 219/20 Ο.Ε).
  9. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2021.
  10. Κατάθεση ερώτησης επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης για ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο της ΔΕΥΑΒΑ από τις πηγές Κολενίου.

Επίσης, την ίδια μέρα στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με  ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ePresence, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

 Σχετικές οδηγίες σύνδεσης στο σύστημα  θα σας σταλούν στο προσωπικό σας e-Mail.