Δήμος Κισάμου ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κίσαμος: Συρρικνώνεται το 2023 το δημοτικό συμβούλιο;

Ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της πρόσφατης απογραφής πληθυσμού, σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχει έντονο ενδιαφέρον καθώς από τον πληθυσμό κάθε περιοχής, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στα όρια μεταξύ δύο κατηγοριών, θα κριθούν πολλά για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Ανάμεσα σ’ αυτά και οι έδρες των δημοτικών συμβουλίων που σε πολλές περιοχές αναμένεται να μειωθούν, ενώ σε λιγότερες να αυξηθούν.

Ένας από τους Δήμους που βρίσκονται μεταξύ δύο κατηγοριών είναι κι αυτός της Κισάμου που το 2011 κατέγραψε πληθυσμό 10.790 κάτοικους, όπερ σημαίνει ότι σε περίπτωση που πέσει κάτω των 10.000 κατοίκων, σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή, οι έδρες στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο θα μειωθούν κατά οκτώ σε σχέση με τις σημερινές.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4804/2021:

1) Το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 10.000 κατοίκους.

2) Το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, σε Δήμους με πληθυσμό από 10.001 έως 30.000 κατοίκους.

Δεδομένου ότι σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Κισάμου αποτελείται από 27 μέλη, στην πρώτη περίπτωση θα μειωθεί κατά 8 μέλη και στην δεύτερη κατά 2.

Είναι αυτονόητο πως αν συμβεί το πρώτο, θα γίνει κυριολεκτικά “σφαγή” στις επόμενες δημοτικές εκλογές, αφού μιλάμε για μείωση των εκλεγμένων κατά 30%

Τοπικές Κοινότητες

Η πρόσφατη απογραφή θα παίξει σημαντικό ρόλο και στη διαμόρφωση των νέων Δημοτικών Κοινοτήτων, βάσει πάντα του Ν.4804/2021.

Κι αυτό γιατί:

1. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 300 κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.

2. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 301 κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

38 μέρες νωρίτερα οι συνδυασμοί

Αφού υπενθυμίσουμε ότι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές οι συνδυασμοί θα ‘πρεπε να κατατεθούν 20 μέρες νωρίτερα από την ημέρα των εκλογών, δηλαδή στις 5 Μαΐου 2019 (οι εκλογές έγιναν στις 26 Μαΐου), αυτή τη φορά θα γνωρίζουμε πολύ νωρίτερα τους συνδυασμούς και συγκεκριμένα 38 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες.

Κι αυτό γιατί οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023, όμως η δήλωση των συνδυασμών θα υποβληθεί το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου 2023.

Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του υποψήφιου δημάρχου. Μετά από τη λήξη της προθεσμίας καμιά μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν.

Τη 10η Σεπτεμβρίου 2023 το αρμόδιο δικαστήριο θα ανακηρύξει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα.

*Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2024, δηλαδή περίπου 2,5 μήνες μετά την διεξαγωγή των εκλογών. Η θητεία των νέων δημοτικών αρχών θα είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι 31-12-2028.

*Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής:

α) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από 19 μέλη, 11 και 8 έδρες, αντίστοιχα,

β) στα δημοτικά συμβούλια που αποτελούνται από 25 μέλη, 15 και 10 έδρες, αντίστοιχα.

*Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, θεωρείται επιτυχών ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% + 1 ψήφος) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ