Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Σχολεία και… γύψος στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 6.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Κισάμου και στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και Παραλαβή του Β1 Σταδίου μελέτης  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κισσάμου. Εντολή έναρξης Β2 Σταδίου της μελέτης.

2. Πορεία ανέγερσης νέων Λυκείων Κισάμου και ενημέρωση το τι συμβαίνει στον υπάρχοντα χώρο των Λυκείων, σύμφωνα και με την δημόσια επιστολή στα ΜΜΕ του εκπαιδευτικού και πρώην δημοτικού συμβούλου Κισάμου κ. Εμμανουήλ Ψωματάκη.

3. Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των θεμάτων που άπτονται της λατομικής δραστηριότητας γύψου περιοχής Στομίου Χρυσοσκαλίτισσας.

*Στη συνεδρίαση έχουν προσκληθεί οι διευθυντές των Λυκείων καθώς και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων.

Η Πρόσκληση εκδίδεται σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρ.74 παρ.2 του 4555/2018-γραπτή αίτηση του συνόλου των μελών της Μείζονος Αντιπολίτευσης που αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για το 2ο και 3ο θέμα.

Το πρώτο θέμα εισάγεται με έγγραφο του κ. Δημάρχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την εγκύκλιο 163/33282/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και με εφαρμογή των υγειονομικών δ/ξεων και ειδικότερα το αρ.12 της Κ.Υ.Α αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 και το αρ.14 παρ.3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020.