Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Περί μετεγγραφών και αγνοίας νόμου

Τις τελευταίες ημέρες έχω γίνει δέκτης αρκετών τηλεφωνημάτων τόσο από μαθητές όσο και από γονείς σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής μαθητών της Α’ τάξης λυκείου από το ΓΕΛ προς το ΕΠΑΛ κ το αντίστροφο. Για τον ίδιο λόγο κατηγορήθηκα, ακόμα και από συναδέλφους, περί αγνοίας του νόμου σχετικά με τις προθεσμίες που επιτρέπουν τις μετακινήσεις αυτές. Προς τούτο παραθέτω όσα αναφέρονται σχετικά για το εν λόγω θέμα στην Υ.Α. 79942/ΓΔ4 («Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ΦΕΚ Β’ 2005/31.5.2019) :

«Αρθρο 17

Μετεγγραφές με αίτηση

1) Μετεγγραφή μαθητή/τριας δημόσιου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου πραγματοποιείται υποχρεωτικά για την υπηρεσία μετά από αίτηση του κηδεμόνα του/της ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η……. η μετεγγραφή μαθητή/τριας επιδιώκεται για φοίτηση σε διαφορετικού τύπου Λύκειο (από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο αντίστοιχα),….Οι μετεγγραφές της παρούσας παραγράφου πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο οποίο μετεγγράφεται ο/η μαθητή ς/τρια, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα για τους/τις ανήλικους/ες ή του/της ιδίου/ας, εάν είναι ενήλικος/η…

Άρθρο 19

Προθεσμία μετεγγραφών

3) Οι μετεγγραφές μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου σε Επαγγελματικό Λύκειο και αντίστροφα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας πραγματοποιούνται ως εξής: α) για την Α’ τάξη Γενικού Λυκείου και την Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου κατά την περίοδο των εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών και αφού υποβάλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. Δ του άρθρου 9 και από την αρχή του διδακτικού έτους μέχρι τη λήξη του Α’ τετραμήνου……..»

Με εκτίμηση

Νεκτάριος Ζουριδάκης

Διευθυντής ΕΠΑΛ Κισάμου-Μητροπολίτης Ειρηναίος ΓαλανάκηςΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ