Δήμος Κισάμου ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίσαμος: Παρέμβαση – πρόταση Β. Διγαλάκη στη Βουλή για ταχύτερη λύση στο πρόβλημα άρδευσης

Την επίσπευση κατασκευής των δικτύων άρδευσης στον Δήμο Κισάμου για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της πηγής Κολενίου ζητά ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Βασίλης Διγαλάκης, με ερώτηση που κατέθεσε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 στη Βουλή προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.

Συγκεκριμένα, ο κ. Διγαλάκης προτείνει να εξεταστεί η χρονική ιεράρχηση της αλληλουχίας των φάσεων/τμημάτων του όλου έργου αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του ποταμού Ταυρωνίτη, έτσι ώστε να επισπευσθεί – προταχθεί χρονικά η κατασκευή των απαιτούμενων αγωγών και υποδομών, οι οποίες αποτελούν ούτως ή άλλως τμήμα τού υπό προκήρυξη έργου, προσφέροντας, μέσω της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού των πηγών, μία πιο άμεση/μεσοπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της άρδευσης της ευρύτερης περιοχής, ενώ μετά την ολοκλήρωση των ταμιευτήρων θα είναι ενταγμένες στο κεντρικό δίκτυο αξιοποίησης του δυναμικού του ποταμού Ταυρωνίτη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εκμετάλλευση του δυναμικού των πηγών στη θέση Κολένι και κατά συνέπεια την ταχύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων άρδευσης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Κισάμου.

Στην ερώτησή του, ο Χανιώτης Βουλευτής υπενθυμίζει ότι η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κισάμου αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα άρδευσης και προς την αντιμετώπιση αυτών έχει δρομολογηθεί από τα τέλη Αυγούστου του 2022, δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο «Έργα Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού του Ταυρωνίτη Ποταμού Π.Ε. Χανίων Κρήτης, μέσω ΣΔΙΤ».

Όπως τονίζει ο κ. Διγαλάκης, στη διαδρομή από τους ταμιευτήρες του ποταμού Ταυρωνίτη προς τον Δήμο Κισάμου, υπάρχουν οι πηγές στη θέση Κολένι Κισάμου οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία σχετικής μελέτης του Πολυτεχνείου Κρήτης, διαθέτουν δυναμικό εκφόρτισης άνω των 11 εκατομμυρίων m3/yr. Με βάση τα δεδομένα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έχουν αδειοδοτηθεί 1.367.319 m3/yr για ύδρευση και 1.934.681 m3/yr για άρδευση, αθροίζοντας αδειοδοτημένη ποσότητα ύψους 3,3 εκατομμύρια m3/yr, η οποία αντιστοιχεί σε χρήση και αξιοποίηση περίπου 30% του όλου δυναμικού εκφορτίσεων των πηγών.

Ο κ. Διγαλάκης σημειώνει ότι σύμφωνα με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων Κόλπου Κισάμου, ο οργανισμός χρησιμοποιεί μόνο 850.000 m3/yr, έχοντας ενεργές τις δύο μόνο από τις τέσσερις γεωτρήσεις. Έτσι, η υπολείπουσα αδειοδοτημένη ποσότητα του 1 εκατομμυρίου m3/yr θα μπορούσε να διατεθεί σε άλλες περιοχές του Δήμου Κισάμου εφόσον υπήρχαν οι απαραίτητοι αγωγοί και συνολικά οι κατάλληλες υποδομές για τη εν λόγω μεταφορά και διανομή. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Χανιώτης Βουλευτής, η ανωτέρω ποσότητα νερού η οποία μπορεί να διατεθεί, δύναται να αυξηθεί μέσω πρόσθετης αδειοδότησης μετά από επικαιροποίηση των μελετών αναρρύθμισης των πηγών, καταλήγοντας σε μια ποσότητα η οποία θα φτάνει τα 3-4 εκατομμύρια m3/yr.

Με βάση τα παραπάνω, υπογραμμίζει ο κ. Διγαλάκης, καθίσταται εμφανές ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μεγαλύτερη αξιοποίηση των πηγών στο Κολένι, για άρδευση στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κισάμου η οποία περιλαμβάνει και τις περιοχές της Γραμπούσας και των Φαλασάρνων, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

«Το κρίσιμο ζήτημα των υποδομών για τη μεταφορά και διανομή του νερού για την άρδευση καλλιεργούμενων περιοχών των Δήμων Πλατανιά και Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, θεραπεύεται από το προαναφερθέν έργο ΣΔΙΤ για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού του ποταμού Ταυρωνίτη. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωτρήσεις στη θέση Κολένι βρίσκονται στο μέσον περίπου της σύνδεσης των ταμιευτήρων από τον ποταμό Ταυρωνίτη και στον Δήμο Κισάμου, θα μπορούσε να υπάρξει αξιοποίηση του δυναμικού των πηγών αυτών έως την κατασκευή και θέση σε λειτουργία των φραγμάτων Ταυρωνίτη που θα δώσουν και την οριστική λύση στο πρόβλημα της ύδρευσης και της άρδευσης στη δυτική πλευρά της Π.Ε. Χανίων», τονίζει ο κ. Διγαλάκης στην ερώτησή του.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ