Δήμος Κισάμου ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κίσαμος: Δημόσια διαβούλευση για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΓΠΣ»

Ο Δήμος Κισάμου, ως Αρχή Σχεδιασμού για την εκπόνηση της Μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Κισάμου και Δ.Ε. Μηθύμνης», κατόπιν της παραλαβής του με αρ. πρωτ. 437/13-2-2024 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. πρωτ. 1836-14/02/2024 εισερχόμενου εγγράφου),

δημοσιοποιεί το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ και προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εφόσον το επιθυμεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε. Κισάμου και Δ.Ε. Μηθύμνης Δήμου Κισάμου Π.Ε. Χανίων – Επικαιροποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κισάμου dkisamou@gmail.com, προς την αρμόδια Αρχή: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ηλεκτρονική διεύθυνση: dipeho@apdkritis.gov.gr, Μεν Παρλαμά 2 και Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. : 71304, Ηράκλειο τηλ. 2810 529261), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα https://kissamos.gr/public-tech-know/DiavouleusiSmpeGpsKissamou.html, ή www.kissamos.gr στην ενότητα Δημόσιες Διαβουλεύσεις του Δήμου Κισάμου, δηλαδή από 19.2.2024 έως τις 24-3-2024.

Η ΣΜΠΕ θα παραμείνει αναρτημένη έως και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ