Δήμος Κισάμου ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Κίσαμος: Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» από τον Δήμο

Ως γνωστό, το Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο Δήμο Κισάμου, υλοποιείται εν μέρει από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κισάμου για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ιναχωρίου και από την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου & Σελίνου καλύπτοντας τις ανάγκες των ωφελούμενων στα υπόλοιπα  χωρικά όρια του δήμου μας.

Το προσωπικό του Προγράμματος και των δύο ως άνω νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τεύχ. Α/12-10-2020), εργάζεται και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, έως τον διορισμό (με δημοσίευση σε ΦΕΚ) όσων εργαζομένων εξ αυτού είναι διοριστέοι από την προκήρυξη 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ.

Επομένως, οι εργαζόμενοι του προγράμματος που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες των διοριστέων της 4Κ/2020, θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα ως μόνιμο προσωπικό στο Δήμο Κισάμου και προς τούτο, έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Το προσωπικό του Προγράμματος που εργάζεται στα νομικά πρόσωπα του δήμου (και μόνο) και δεν συμπεριλαμβάνεται στους οριστικούς πίνακες των διοριστέων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 77 του Ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48/τευχ. Α/02-03-2023), μεταφέρεται στο δήμο και συνεχίζει να εργάζεται στο Πρόγραμμα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Στη συνέχεια του άρθρου 77 στην παρ. 3, αναφέρεται ότι από 1/1/2023, οι δήμοι θα χρηματοδοτηθούν από το ΥΠΕΣ ώστε να επιχορηγήσουν τα νομικά τους πρόσωπα (και μόνο) για την κάλυψη όλων των δαπανών του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης και της μισθολογικής δαπάνης όλων των εργαζόμενων διοριστέων και μη). Η χρηματοδότηση αυτή, αφορά στο διάστημα που μεσολαβεί από 1/1/2023 έως και την πρόσληψη των διοριστέων.

Όπως διαπιστώνεται, εκ παραδρομής, στο  άρθρο 77 δεν αναφέρονται, πλην των νομικών προσώπων των δήμων και τα τρίτα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που διαχειρίζονται και υλοποιούν απ’ αρχής το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, όπως είναι η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου.

Προκειμένου να διορθωθεί η παράλειψη αυτή, ο Δήμος Κισάμου έχει ήδη αποστείλει στις αρμόδιες δ/νσεις Προσωπικού και Επιχορηγήσεων του ΥΠΕΣ, τα υπ’ αριθ. 2335/03-03-2023 και 2349/06-03-2023 έγγραφα και έχει προβεί σε σχετικές ενέργειες ώστε να τροποποιηθεί το άρθρο 77 του Ν. 5027/2023 και να συμπεριληφθεί (ως τρίτο ΝΠΔΔ) και η Ιερά Μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου.

Το αίτημα του δήμου Κισσάμου όπως διατυπώνεται στα παραπάνω έγγραφα είναι, με την τροποποίηση αυτή, ο δήμος να μπορέσει νομίμως να χρηματοδοτήσει την Ιερά Μητροπόλη Κισάμου και Σελίνου ώστε να καλύψει το τρέχον διάστημα (από 1/1/2023 έως τον μόνιμο διορισμό των εργαζομένων) όλες τις δαπάνες του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας όλων των εργαζόμενων του), καθώς και να υποχρεωθεί ο δήμος να απασχολήσει με σύμβαση ΙΔΟΧ το μη διοριστέο προσωπικό και της ΙΜΚΣ (έως και 24 μήνες με δυνατότητα παράτασης, όπως ήδη ορίζει το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 5027/2023 μόνο όμως για το προσωπικό των νομικών προσώπων του δήμου).

Εντωμεταξύ, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι υπηρεσίες του Δήμου Κισάμου, προχωρούν ήδη τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόσληψη των διοριστέων της προκήρυξης 4Κ/2020 ως μόνιμο προσωπικό στο δήμο μας, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η νόμιμη διαδικασία.

Το ζητούμενο είναι και αυτό προσπαθούμε από πλευράς Δήμου Κισσάμου, η συνεχής υλοποίηση του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» με κάθε νόμιμο τρόπο και αδιαλείπτως η εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων δημοτών μας.

Εκ του Δήμου

Η Γενική Γραμματέας                                                                                                                    Ο Δήμαρχος

Καπετανάκη Πόπη                                                                                                           Μυλωνάκης Γεώργιος

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ