Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την  Τρίτη 8 Ιουνίου με ώρα έναρξης 9 π.μ. και λήξη 1.30 μ.μ.

Μέχρι την παραπάνω ώρα λήξης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν όπως εάν ήταν ψηφοφορία δια ζώσης , με μόνη διαφορά ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας:

1. Με e.mail από προσωπικό τους λογαριασμό προς το e.mail του Δήμου Κισσάμου, συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας.

2. Με sms από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Μετά το πέρας της ώρας λήξης , καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.

-Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2021.Απόφαση 133/21 Οικονομικής Επιτροπής.

2. Πλήρωση θέσης παραιτηθέντος υδρονομέα άρδευσης έτους 2021.